top of page
Copy of Max_2_2020.jpg

1-årig Magister i innovation,
strategi och förändrings-ledning.

Student

STUDENT

Gillar du att utmanas och samtidigt göra skillnad? Tycker du att traditionella utbildningar saknar något? Då kan Matix vara för dig!

 

Matix ges på avancerad nivå på Handelshög-skolan vid Göteborgs universitet. Den är en möjlighet för dig som student att kombinera fördjupning efter kandidatnivå med att tillämpa uppdrag på ett företag.

 

Handelshögskolans Matix-program är på ett läsår och ger dig en Ekonomie Magister-examen (MSc) inom management och och företagsutveckling. Tre dagar i veckan är du på plats i Matix "Learning Lab" på Handelshög-skolan för att fördjupa kunskaper inom våra ämnesområden. Dessa tillämpar du sedan under två dagar i veckan i uppdrag på ett tillväxtföretag.
 

?

Hur Matix är du?

Handelshögskolans Matix-program passar många, men inte alla. Det krävs genuint intresse och ett stort engagemang, egen drivkraft samt ett visst mått av mod för att passa in.

 

Låter det spännande? Ta testet och se hur Matix du är! :-)

Genom att omsätta teoretiska kunskaper direkt i verkligheten lär du dig på riktigt!

bulb.png
INNOVATION

Affärsmodeller, tillväxthinder, företagskultur, nya organisationsformer, social innovation, trend- och omvärldsanalys, affärsförutsättningar och entreprenörskap 

compass.png
STRATEGI

Strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, marknadsskapande, värdeerbjudande, målanalys, strategiska vägval, växa genom utmaningar och Matix Forum 1 & 2

emoticon.png
FÖRÄNDRINGS-LEDNING

Förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering, förändringsprojekt, värderingar och Matix Forum 3

rocket.png
LEDARSKAP

Life Design, implementeringsprojekt, kunskapsöverlämning, fördjupningsarbete, analys, akademiskt skrivande och Matix Forum 4

Vad kan man arbeta med efter Matix?

Efter din magisterexamen kan du jobba med en mängd olika yrken. Allt från verksamhetsutvecklare och managementkonsult till projektledare. Eller varför inte starta eget företag? Se intervjuer med tidigare Matix-studenter för att se vad de jobbar med idag.

Studenternas arbete på sina partnerföretag

Som Matix-student tillämpar du aktivt dina kunskaper i verksamhetsutvecklande projekt på ditt partnerföretag två dagar i veckan under hela läsåret. Som student är du en aktiv medskapare av din utbildning och väljer själv vad du ska arbeta med utifrån dina egna intressen och partnerföretagets utmaningar och behov. Se intervjuer med Matix-studenter för att se vad de gör på sina partnerföretag.

VÅR PEDAGOGIK

The human side of business

Personlig utveckling 

 

På Matix skapar vi trygghet och förutsättningar för att låsa upp potential och förmågor. Din resa delar du med 29 kurskamrater och vi vågar påstå att du inte bara gör en resa under året. Du gör 30! 

Kunskapsutveckling 

 

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxthinder, nya organiseringsformer, social innovation, omvärldsanalys, trender, strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, akademiskt skrivande, marknadsskapande, förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering är områden du lär dig mer om.

Affärsutveckling

Två dagar i veckan arbetar du i skarpt läge med att:

- Ta reda på var företag befinner sig och hur de egentligen mår (nulägesanalys).

- Kartlägga hur de kan hantera sin situation (strategi) och vart de ska ta vägen (målbild).

- Fundera över hur de bör gå tillväga för att skapa önskad utveckling (implementering & ledarskap).

Hur Matix är du?

Undrar du om Matix är något för dig? Ta vårt test och se hur väl utbildningen skulle passa för dig!

bottom of page