Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om Matix. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på just din fråga.

?

Hittar du inte svar på det du letar efter? Hör gärna av dig så svarar jag så fort jag kan!

Jenny Andersson

 

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

Vad krävs för att vara behörig att söka Matix?


För att vara behörig till Matix krävs en kandidatexamen i företagsekonomi. Förkunskapskravet på Matix är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i successiv fördjupning inom företagsekonomi. I dessa 90 hp ska 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven inom ämnet företagsekonomi.
Varför ska jag välja Matix istället för en två-årig master?


Tempot på Matix är högt och du läser kurser på masters-nivå samtidigt som du får lära dig att tillämpa dessa kunskaper under verkliga förhållanden. Förutom en examen på avancerad nivå går du efter Matix ut i arbetslivet med praktisk erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap i ett företag. Denna kombination har upprepade gånger utgjort en katalysator för våra studenters fortsatta karriär. Det är inte ovanligt att vi får höra från våra studenter efter utbildningen att de upplever att Matix gjort dem ett år äldre och fem år klokare.
Hur söker jag till Matix?


Du ansöker som vanligt via www.antagning.se. Utöver att söka via antagning.se kräver vi ytterligare ansökningshandlingar, bestående av CV, en personlig text, samt ett tidigare skolarbete. Läs mer om ansökningsprocessen här.
Hur många platser finns det på Matix?


30 engagerade och drivna studenter antas till Matix varje år. Söktrycket på Matix är högt och till utbildningen väljs bara de studenter med störst förutsättningar att tillgodose sig utbildningen ut. Ta gärna vårt test för att se "Hur Matix du är".
Vilka betyg krävs för att komma in?


De studenter som blir antagna till programmet uppfyller antagningskraven. Betygen har en stor betydelse, men är inte allt för att komma in på Matix. Vi ser till helheten, snarare än att stirra oss blinda på dina betyg vid antagningen. Det är en av anledningarna till varför du skickar in ditt CV vid ansökan.
Är det något språktest?


Nej, Matix kräver inga språktest då utbildningen ges på svenska.
Krävs GMAT för att komma in på Matix?


Nej, Matix kräver inte GMAT eller liknande.
Hur ofta är man på sitt partnerföretag?


Som student är du ute på ditt partnerföretag minst två dagar i veckan. Resterande dagar är du på plats för workshops, grupparbete och individuellt arbete i Matix Learning Lab på Handelshögskolan.
Behöver man fixa sitt eget partnerföretag?


Som student behöver du inte leta upp ett eget partnerföretag. Kursledningen ordnar företag som är lämpliga för alla studenter att vara på under utbildningen. Dock får du gärna tipsa om spännande bolag som vill vara en del av Matix.
Hur funkar matchningen med partnerföretaget?


Kursledningen matchar varje student med ett lämpligt företag. Här vägs många aspekter in, bland annat dina intressen och behov av utmaningar, samt företagens utmaningar och kompetensbehov. Under processen träffar du alla partnerföretag och även om det är kursledningen som gör sjävla matchningen ges du möjlighet att ge din input innan matchning sker.
Hur många studenter är man på varje företag?


På varje företag är man vanligtvis en Matix-student.
Hur ser dagarna man inte är på företaget ut?


De dagar som du inte är på ditt partnerföretag är schemalagda. Dagarna fylls av föreläsningar, workshops, presentationer, litteraturseminarier, Yes-P träffar, handledningar, gästföreläsningar, affärsteamsmöten, grupparbete, individuellt arbete med mera. Finns det utrymme som inte fylls av ovanstående förutsätts att du engagerar dig med dina uppdrag på plats i företaget.
Vad händer om det inte fungerar på partnerföretaget?


Det är väldigt sällan studenter inte trivs på sitt partnerföretag. Men om du inte skulle trivas på ditt partnerföretag kommer kursledningen och du hålla en dialog för att hitta en lösning. Om du behöver byta partnerföretag får du delta i den processen och besöka nya företag.
Har man en klassgemenskap?


Klassgemenskapen är en viktig del av utbildningen. Stor vikt läggs i början av utbildningen på att lära känna varandra. Detta för att skapa tillit till varandra och för att kunna ta hjälp av varandra under utbildningens gång. Samtliga i klassen är engagerade och det sker alltid mycket aktiviteter både i och utanför skolan. Läs mer i studenternas blogg för att få en inblick i livet som Matix-student.
Hur sker examinationer på Matix?


På Matix finns det inga tentor. Istället är alla examinationsmoment kopplade till partnerföretagen. I varje moment får du i uppgift att göra en företagsanalys som adresserar något av ditt partnerföretags utmaningar. Företagsanalysen redovisas både till kursledningen och partnerföretaget och mynnar ofta ut i spännande slutsatser som företagen har stor nytta av. Utöver inlämningarna sker litteraturseminarier, reflektionsuppgifter, presentationer, grupparbeten med mera. På Matix används betygsskalan Underkänt eller Godkänt. Vi arbetar med tydliga deadlines och lägger stor vikt vid att arbeten lämnas in i tid.
Skriver man uppsatsen på partnerföretaget?


Ja. Uppsatsen skrivs i par och tillsammans med din uppsatspartner väljer ni ut ett ämne som ni är intresserade av och som kan kopplas till någon av de utmaningar som era partnerföretag har. Under hela höstterminen är du en del av ditt partnerföretag och kommer då att identifiera en rad olika spännande utmaningar. Det gör det relativt enkelt för dig att komma igång med uppsatsskrivandet och till din hjälp har du dessutom de företagsanalyser du gjort på företaget.
Hur ser kursinnehållet ut?


Kursinnehållet består av fyra moduler. Vi studerar områden som Innovation, Strategi, Förändringsledning och Ledarskap. Löpande under året arbetar vi också aktivt med personlig utveckling och självledarskap. Läs mer om kursinnehållet här.
Vad krävs av mig som student?


Matix innebär ett större engagemang än många andra utbildningar på avancerad nivå, samtidigt kan det också ge dig mycket mer. Ställ in dig på ett heltidsarbete. Du ska vara närvarande och aktivt driva projekt på ditt partnerföretag. Den akademiska fördjupningen bli mer avancerad än på kandidatnivå, men framför allt blir du en del utav en klass som både kräver och ger engagemang.
Vad är lärteam?


Klassen delas in i sex stycken lärteam som består av fem personer. Lärteamet gör alla grupparbeten tillsammans under året. Lärteamet finns till som bollplank vid utmaningar i skolan och på partnerföretaget. Dessutom är det många lärteam som gör aktiviteter utanför skolan. Lärteamet består av fem relativt olika personer. Detta för att ni ska kunna lära er av varandras olikheter och att den kollektiva intelligensen ökar. Heterogeniteten i gruppen bidrar till utmaningar, men gör att ni utvecklas som grupp och att ni utvecklas mer än om gruppen varit mer homogen.
Vad är Learning Partner?


Learning Partner är en person i klassen som hjälper dig att maximera din personliga utveckling. Det är den personen som hjälper dig att nå dina mål, släppa eller gå vidare från saker och så vidare.
Vad är GREIT?


GREIT är Matix alumnförening. Den består av tidigare Matix-studenter och är ett nätverk som t ex kan vara till hjälp för dig i din framtida karriär efter studierna. Under Matix finns det möjlighet att nätverka och vara med och anordna events i GREIT.

Hittade du inte svaret på din fråga?

 

Hör av dig till Jenny eller fyll i kontaktformuläret.

Jenny Andersson

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

Tack! Meddelande skickat.