top of page

Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om Matix. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på just din fråga.

?

Hittar du inte svar på det du letar efter? Hör gärna av dig så svarar jag så fort jag kan!

Jenny Andersson

 

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

 • Hur blir man partnerföretag till Matix?
  Vi besöker alla intresserade bolag. I mitten av september sker val av studenter för företagen. Om ni är intresserade av att delta kontaktar ni oss i första hand via hemsidan, alternativt telefon eller e-post. Desto tidigare ni tar kontakt, desto större är chansen att bli ett av de 30 utvalda partnerföretagen.
 • Vad ställer ni för krav på ett partnerföretag?
  Det skall finnas ett genuint intresse för att ta in nya perspektiv och en vilja att utvecklas. Det är även självklart att ni deltar under hela läsåret. Fokus i Matix är att studenten bidrar till att ta fram underlag för strategiska beslut. Att släppa in studenten på ledningsnivå är nödvändigt för att projekten ska bli meningsfulla både för student och företag.
 • Kan man delta om man är ett nystartat företag?
  Ja, definitivt. Allt beror på hur mottagliga ni är för att arbeta med strategisk utveckling och i vilken utsträckning ni kan involvera er med en junior förändringsledare. Det behöver finnas en gemenskap för diskussioner, utbyte av idéer och tankar, samt en arbetsplats där flera personer rör sig.
 • Varför ska man vara Partnerföretag till Matix?
  Ni är intresserade av en kunskapsinjektion, att få nya perspektiv på strategiska frågor, att få ett oberoende bollplank i form av en junior organisations- och/eller affärsutvecklare. Ni vill ingå i ett sammanhang med akademi, andra företag och studenter på Matix. Framförallt vill ni fortsätta att utvecklas och förstår vikten av att ta in ung kompetens.
 • Hur ser upplägget ut?
  Vi träffar alla företag som är intresserade av att delta och beskriver upplägg, processen för att samverka med en student samt diskuterar behoven för ert företag. Efter företagsbesöket ges ni chans att signera en avsiktsförklaring om att delta i partnerprocessen. I september deltar ni i intervjuer för att paras ihop med en av våra utvalda studenter. Efter bekräftad start av samverkan med en av våra studenter i början av oktober är Matix-studenten på plats minst en dag varje vecka ända till juni året därpå.
 • Hur går valet av student för företaget till?
  Efter signering av avsiktsförklaring om att delta kan ni boka in er på en av de eftertraktade intervjuplatserna. Innan dess har vi träffats på företaget och gått igenom vad det kan innebära för er att delta i Matix. Under andra veckan av september möter ni våra studenter i det vi kallar partnerintervjuer. Ni träffar sex team av studenter med fem i varje grupp under en halvdag. Två veckor senare ger vi ett besked o vilken student som valts ut för er. Avsiktsförklaringen övergår då i ett partneravtal. Du kan läsa mer om matchningen här.
 • Kan vi dra oss ur efter att vi skrivit under avsiktförklaringen?
  Vi förutsätter såklart att företag som tackat ja till att delta i partnerprocessen genom att skriva under en avsiktförklaring kommer att delta som Partnerföretag. Om ni deltagit i våra partnerintervjuer men sedan får problem som innebär att samverkansvillkoren försämras behöver vi få kontakt så snart som möjligt. Då kan vi ta hänsyn till det i val av student, alternativt överväga att ni inte deltar i år. Omvänt gäller även då vi inte anser oss kunna genomföra ett val av en student att samverka med er. Vi ingår inte samverkan mellan studenter och företag om vi inte ser förutsättningarna för en lyckad samverkan. Dessutom kan vår noggrannhet att välja ut en student som passar för ert företag innebära att vi väljer att inte låta er delta. Det till trots att vi vill det. Orsaken är att vi behövt välja ut den/de studenter som skulle passat in att samverka med er med andra företag för att möjliggöra 30 lyckade kombinationer av Partnersamverkan. Då är det mycket bättre att ni deltar nästa år.
 • Kan vi delta i Partnerntervjuer och först därefter bestämma om vi vill delta?
  Det korta svaret är Nej. Matix bygger på ett omfattande upplägg där vi skapar möjlighet till ett unikt utbyte mellan akademi och företag. Om ni är osäkra på om ni vill delta ska ni inte signera avsiktsförklaringen, än mindre ska ni delta i partnerintervjuer. Låt oss istället prata om vad ni är osäkra kring eller vad ni behöver för information för att känna er tillfreds att delta.
 • Vilka är studenterna?
  En genomsnittlig Matix-student är mycket ambitiös, engagerad och har en varm personlighet. Hen brinner för att bidra till att göra skillnad under skarpt lärande i våra partnerföretag. Vi har sökande från hela landet. Alla har gemensamt att de har minst en företagsekonomisk kandidatexamen. Därutöver skickar de in skriftliga uppgifter, samt antas via personliga intervjuer i tre urvalssteg. För att få en förståelse om vilken typ av studenter som brukar antas till Matix kan ni läsa om de studenter som deltar innevarande år eller via de reportage vi gjort med f.d. studenter.
 • Hur kan ni vara säkra på att ni väljer ut rätt student för oss?
  Vi som antar studenter och väljer ut vilket företag de ska samverka med har lång erfarenhet av det inom Matix samt att arbeta med små- och medelstora företag och som ledare med personal- och rekryteringsansvar. Vi har skapat Matix-programmet som det ser ut idag. Vår förståelse för Matix-året både ur ett företags och ett studentperspektiv är omfattande. Vi kan ändå inte vara helt säkra på att vi väljer rätt. Däremot väljer vi enbart ut de studenter och företag som vi uppfattar är bra kombinationer för att genomföra ett Matix-år ihop. Det har visat sig över åren att många partnerföretag är nöjda, och rätt så många är mycket nöjda! Goda vitsord är ingen garanti eller självklarhet. Ni som företag, liksom studenterna måste också anstränga er för att få ett så bra år som möjligt ihop. Ofta visar det sig vara till synes "små" handlingar som gör skillnad. Som att visa intresse för varann, bekräfta insatser, hålla regelbundna avstämningar, vara inkluderande, ge förtroende, odla vänskap och tillit, etc. Om det ändå inte känns bra under de första veckorna ska vi prata ihop oss så snabbt det går om vad som "skaver". Ibland kan det vara enkla råd till både studenten och er som företag som öppnar upp och löser upp knutar och problem. Om så inte visar sig vara fallet ska vi inte fortsätta samarbetet. Då låter vi studenten få samverka med ett annat företag och vi satsar på att ni kan delta ett annat år.
 • Vad gör studenterna när de inte är på företaget?
  Studenterna går en fördjupningsutbildning (Matix) som fokuserar på väsentliga faktorer för att leda, driva och utveckla växande verksamheter (Management av tillväxt). I Matix egna lokaler "Learning Lab" på Handelshögskolan arbetar vi med workshops och diskussionsforum inom de fyra huvudmoduler Matix består av. I dessa ingår att de genomför studier, observationer och analyser i partnerföretagen. De fyra modulerna är: Innovation & företagsamhet, Strategisk affärsförnyelse, Ledarskap och Förändringsledning. Företagets situation studeras och vävs samman med rekommendationer som presenteras för er i företaget. Det är detta vi kallar analysuppdrag. Parallellt engagerar de sig i strategiska projektuppdrag som kan bidra till er utveckling och tillväxt.
 • Ingår man ett avtal med Matix?
  Ja, företag ingår samarbetsavtal om att delta som partnerföretag till Matix vid Handelshögskolan under september till juni, d.v.s. de två terminer Matix pågår. Den avsiktsförklaring ni signerar före partnerintervjuer övergår i partneravtal om vi väljer ut en av våra studenter för er. Vi har en nära relation under året och följer studenternas projekt och utveckling i företagen under hela samverkansperioden. Ni kan ladda ner partnerföretagsavtalethär.
 • Kostar det något att delta som partnerföretag?
  Handelshögskolan tar ut en adminstrativ avgift för att kunna hantera denna form av avancerad samverkan. Till följd av att Matix beviljats verksamhetsstöd inom ramen för Västra Götalandsregionens insatser för att stödja tillväxtföretag, kan investeringen för partnerföretag begränsas till endast 4.950 kr ex moms per månad i åtta månader.
 • Hur hanterar ni känsliga uppgifter i vårt företag och vårt behov av affärssekretess?
  Studenterna utför många gånger affärskritiska projekt eller hanterar känslig information om personal och ledning. Alla Matix-studenter skriver på sekretessavtal. Alla rapporter samt uppsats behandlas med sekretess samt är undantagna från att arkiveras digitalt.
bottom of page