top of page
Länk i meny

Och vi har riktigt kul tillsammans medan vi gör det!

Piram puram plurum...

denna sida ska beskriva forskning inom management och SME som sker på på HGU och särsklit länka till de forskare och sidor som är intressanta

handels_entré.jpg

På Handelshögskolan 
forskas om företagens villkor för tillväxt. 

På Handelshögskolan forskas om företagens villkor för tillväxt.

 

421A6293-32_edited_edited_edited.jpg

Jag tvivlar på att det finns någon annan utbildning i Sverige som har lika stort fokus på studenternas personliga utveckling. Jag lärde mig oerhört mycket om mig själv.

Pontus Otterstedt,

Matix-student 2018

Anna_Östlundh_2017.png

Matix har hjälpt mig att förstå mina styrkor, svagheter och hur jag ska använda dem på bästa sätt. Jag är otroligt redo att ge mig ut i arbetslivet!

Anna Östlundh

Matix-student 2017

Jag har lärt mig så mycket under Matix. Både om affärsutveckling och ledarskap, men framförallt om mig själv.

Julia Ewel,

Matix-student 2018

Hur det går till

Världen blir allt mer paradoxal och föränderlig. Enkla lösningar eller normativa ”best practices” utan anpassning till situation och person har slutat att fungera. Samtidigt bidrar akademisk kunskap till framgångsrikt företagande och hållbar tillväxt. Därför är Matix designat för att ge dig verktygen att, som ledare, hantera de stora utmaningar vårt samhälle står inför. Vi sätter ditt lärande i centrum, i syfte att utveckla konkreta kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom områden som innovation, strategi och förändringsledning.

421A4100 (2).jpg

Matix agerar som en brygga mellan akademisk teori och praktiskt nyttiggörande. Pedagogiken bygger på att inte enbart läsa om hur företagande bör gå till, utan också självständigt översätta teorier, metoder och verktyg till verklig handling, i riktiga företag.

 

Genom föreläsningar, seminarier och workshops diskuteras aktuell akademisk kunskap, som relateras till de medverkande partnerföretagens pågående verksamheter. Tillsammans reflekterar vi kring vetenskapliga teoriers möjligheter och begränsningar att ge olika perspektiv på företags komplexa och föränderliga förutsättningar.

Du inbjuds till att aktivt och självständigt använda akademisk teori för att analysera, strukturera, förklara och utmana partnerföretagens tillväxtresor. Det leder till att du fördjupar din förståelse kring var företagen befinner sig, åt vilket håll de bör gå, och hur detta kan ske.

 

Genom att dessutom vara aktivt delaktig i företagens förändringsresor omvandlar du den abstrakta kunskapen till din egen fördjupade förståelse för hur innovation, strategi, och förändringsledning kan hanteras i praktiken.

421A4625 (2).jpg

Matix utvecklar studenter och företag på tre plan

Kunskapsutveckling

Vi använder oss av forsknings-baserade metoder och affärsverktyg för att hjälpa våra studenter och företag att nå djupare insikter om var de befinner sig, vart de ska och hur de ska ta sig dit.

Personlig utveckling

"The human side of business" innebär för oss förståelse för att organisatorisk utveckling tar sin utgångspunkt i den personliga utveckling som sker inom en organisation. Den personliga utvecklingen är därför en central del av Matix.

Affärsutveckling

När nya kunskaper kombineras med personlig utveckling hos våra studenter blir resultatet värdeskapande affärsutveckling. Det är en spännande lärprocess där våra studenter lär sig av partnerföretagen och där företagen lär sig av studenterna.

The human side of business

Matix kan ses som en passage mellan skola och (arbets)liv. Utbildningen syftar till att bygga kunskaper, attityder och kompetenser för livet efter de akademiska studierna. 

 

Under Matix-året är klassen och gruppen en katalysator för den personliga utvecklingen. Våra studenter lär och växer inte bara i en grupp, utan som och av en grupp. Klassen är den miljö som stimulerar, stöttar och utmanar den enskilde studentens utveckling. Där skapas den psykologiska trygghet som behövs för att stretcha sin komfortzon och där hämtas den energi som behövs för att försöka igen när året bjuder på motstånd – I klassen uppstår ett nätverk av support och stöd som varar långt efter examensdagen.

Den stora personliga utveckling som sker hos våra studenter leder också till tydliga avtryck i de organisationer som deltar som partnerföretag. I takt med att året går får våra studenter en närmast unik inblick i hur dessa företag egentligen mår och fungerar. Detta leder till att våra studenter inte bara på ett pricksäkert sätt klarar av att visa vägen framåt. De är också med på en del av den resan.

Den stora personliga utveckling som sker hos våra studenter leder också till tydliga avtryck i de organisationer som deltar som partnerföretag.

Vill du veta mer om vår pedagogik?

Hör gärna av dig till PeO som är huvudarkitekten bakom den personliga resa som studenterna gör eller Robert som ansvarar för den organisatoriska utveckling som sker hos våra partnerföretag.

PeO Hillman

peo.hillman(a)gu.se

031 - 786 67 53

Robert Orbelin

robert.orbelin(a)handels.gu.se

031 - 786 15 01

Tack! Meddelande skickat. Vi kontaktar dig så fort vi kan.

bottom of page