Vill du söka till Matix?

Vad roligt, så här gör du.

 
Matix börjar redan när du söker.

 

Matix är en av få akademiska utbildningar på avancerad nivå där ett personligt brev och intervjuer ingår i antagningsprocessen.

 

Vi förbereder våra studenter för arbetslivet på ett verklighetsnära sätt som gör att de redan från början känner sig trygga i sig själva och sin egen kompetens. Och vi börjar redan nu.

Viktiga datum

Sök via antagning.se

Senast 15 april (GU-18153)

 

Utökad ansökan till Matix

Senast 22 april

Läs mer i "Antagningsdokument"

Första intervjun

19-20 maj

Andra intervjun

8-10 samt 15-16 juni

Antagningsbesked

9 juli

Så här går det till
01. Sök via antagning.se

Förkunskapskravet på Matix är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i successiv fördjupning inom företagsekonomi. I dessa 90 hp ska 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven inom ämnet företagsekonomi. Senast 15 april måste din ansökan finnas registrerad på antagning.se. Anmälningskoden är GU-18153.

02. Utökad ansökan till Matix

I Matix lägger vi stort fokus på dig som individ. Därför behöver vi lära känna dig innan vi vet om vi passar för varandra. En kortfattad CV och ett personligt brev ska skickas in till oss i april. Den utökade ansökan ligger till grund för vilka som kallas till intervju. Vi behandlar endast ansökningar som följer de instruktioner vi ger. Läs antagningsdokumentet

noggrant för att se hur du ska gå tillväga. Välkommen med din utökade ansökan till Matix!

03. Första intervjun

Den första intervjuomgången hålls i maj. Kan du inte delta på intervjuerna kommer du heller inte kunna gå vidare i processen så reservera därför dessa datum i din kalender så fort du har skickat in din ansökan!

04. Andra intervjun

Går du vidare till den andra intervjun deltar du i ett lite djupare samtal med oss. Du får träffa fler av oss i kursledningen och en tydligare bild av vem du är och dina förutsättningar att genomföra Matix växer fram. 

05. Antagningsbesked (och tacka ja!)

Alla får reda på huruvida de blivit antagna eller ej i mitten av juli via antagning.se. Glöm inte att tacka ja din plats på Matix ifall du har blivit antagen.

Har du frågor?

 

Hör av dig till Jenny om du har några frågor eller vill veta mer om Matix eller ansökningsprocessen.

Jenny Andersson

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

VÅR PEDAGOGIK

The human side of business

Personlig utveckling 

 

På Matix skapar vi trygghet och förutsättningar för att låsa upp potential och förmågor. Din resa delar du med dina 30 kurskamrater och vi vågar påstå att du inte bara gör en resa under året. Du gör 30. 

Kunskapsutveckling 

 

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxthinder, nya organiseringsformer, social innovation, omvärldsanalys, trender, strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, akademiskt skrivande, marknadsskapande, förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering är områden du lär dig mer om.

Affärsutveckling

Två dagar i veckan är du engagerad i skarpt läge med att:

- Ta reda på var företag befinner sig och hur de egentligen mår (nulägesanalys).

- Kartlägga hur de kan hantera sin situation (strategi) och vart de ska ta vägen (målbild).

- Fundera över hur de bör gå tillväga för att skapa önskad utveckling (implementering & ledarskap).

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp