top of page
Copy of handels_1.jpg
Länk i meny
Välkommen att söka Matix!

Handelshögskolans Matix-program börjar redan när du söker. Vi är en av få akademiska utbildningar på avancerad nivå där du får chans till en personlig ansökan och där intervjuer ingår för att antas. Om vi ska jobba ihop i ett läsår är det bra att lärt känna varann.

Vi vet att aktiva val som utgår från såväl mage, hjärta och huvud ofta är en bra start för att finna sig till rätta. Vi vet också att många funnit att de är rätta i Matix. Hur är det med dig? Ta ett steg närmare Matix. Ansök till oss ge därmed dig själv chans till en intervju med oss!

 

Matix förbereder för arbetslivet på ett verklighetsnära sätt. Kunskaper och nya teorier sätts i praktisk tillämpning. Med erfarenheter kommer trygghet, och med trygghet kommer tillit. Pröva får du se.

Så här går det till att söka till Matix.

Sök via antagning.se

senast 17 april GU-18153

 

Utökad ansökan till Matix

Senast 24 april

Inom kort kan du läsa mer om att skicka in Utökad ansökan i vårt antagningsdokument nedan.

Första intervjun (via Zoom)

Sker någon av dagarna 15-17 maj

Andra intervjun

Sker den 12, 14-15 eller 19-20 juni

 

Antagningsbesked

12 juli

Antagningsdokument
Så här går det till
01. Sök via antagning.se

Förkunskapskravet på Matix är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i successiv fördjupning inom företagsekonomi. I dessa 90 hp ska 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven inom ämnet företagsekonomi. 

02. Utökad ansökan till Matix

I Matix lägger vi stort fokus på dig som person. Därför behöver vi lära känna dig innan vi vet om vi passar för varandra. En kortfattad CV och en personlig text ska skickas in till oss i april. Den utökade ansökan ligger till grund för vilka som kallas till intervju. Vi behandlar endast ansökningar som följer de instruktioner vi ger. Läs antagningsdokumentet noggrant för att se hur du ska gå tillväga. Välkommen med din utökade ansökan till Matix!

03. Första intervjun

Den första intervjuomgången hålls i maj. Kan du inte delta i intervjuerna kommer du inte kunna gå vidare i processen, så reservera datumen i din kalender så fort du har skickat in din ansökan!

04. Andra intervjun

Går du vidare till den andra intervjun deltar du i ett lite djupare samtal med oss. Du får träffa fler av oss i kursledningen och en tydligare bild av vem du är och dina förutsättningar att genomföra Matix växer fram. 

Både du och vi får en tydligare bild om Matix är rätt för dig. 

05. Antagningsbesked (och tacka ja!)

Alla får reda på om de blivit antagna eller ej i mitten av juli via antagning.se. Kom ihåg att aktivt tacka ja till din plats på Matix ifall du har erbjudits en plats.

Har du frågor?

 

Hör av dig till Jenny om du har några frågor eller vill veta mer om Matix eller ansökningsprocessen.

Jenny Andersson

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

Tack! Meddelande skickat.

VÅR PEDAGOGIK

The human side of business

Personlig utveckling 

 

På Matix skapar vi trygghet och förutsättningar för att låsa upp potential och förmågor. Din resa delar du med dina 30 kurskamrater och vi vågar påstå att du inte bara gör en resa under året. Du gör 30. 

Kunskapsutveckling 

 

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxthinder, nya organiseringsformer, social innovation, omvärldsanalys, trender, strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, akademiskt skrivande, marknadsskapande, förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering är områden du lär dig mer om.

Affärsutveckling

Två dagar i veckan är du engagerad i skarpt läge med att:

- Ta reda på var företag befinner sig och hur de egentligen mår (nulägesanalys).

- Kartlägga hur de kan hantera sin situation (strategi) och vart de ska ta vägen (målbild).

- Fundera över hur de bör gå tillväga för att skapa önskad utveckling (implementering & ledarskap).

bottom of page