top of page
Länk från meny
fredrik_1.jpg

Kursinnehåll

Året är designat i fyra moduler.

Har du frågor om kursinnehållet?

 

Hör gärna av dig till Jenny som

är ansvarig för studentkontakter i Matix eller Björn som är akademiskt ansvarig för utbildningen.

Jenny Andersson

jenny.andersson(a)handels.gu.se

031 - 786 55 54

Björn Remneland Wikhamn

bjorn.wikhamn(a)handels.gu.se

031 - 786 22 97

Innovation

Vilka är vi och var befinner vi oss egentligen?

På ett utmanande och inkluderande sätt ges du chansen att lära känna både dig själv, dina kurskamrater, din omvärld och ditt partnerföretag på djupet. Här förser vi dig med metoder och verktyg för att du ska kunna få mer insikt i vad och var både du och ditt partnerföetag är. Många skratt och aha-upplevelser utlovas när du kommer närmare både dig själv, dina kurskamrater och oss i kursledningen.

Kunskapsutveckling

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxthinder, nya organiseringsformer, social innovation, trend- och omvärldsanalys.

Personlig utveckling

From Me to We; coaching, lärteam och lärpartner.

Affärsutveckling

Företagsmatchning, företagskultur, entreprenörskap och affärsförutsättningar.

Innovation
Handelshögskolans Matix-program är designat i fyra kursmoduler som fördjupar ditt lärande i affärsutveckling och ledarskap. Du är även på plats i företag för att omsätta dina kunskaper och utveckla företaget.

Matix ges på avancerad nivå och våra lärare har förutom akademisk meritering gedigen erfarenhet från näringslivet. Matix ger dig en Ekonomie Magisterexamen - MSc (60 h.p.), och ett helt gäng nya bästa vänner! 

Strategi

Vart är vi på väg?

Nu börjar du på allvar kunna utmana både din upplevelse av dig själv och ditt partnerföretag. Vi älskar denna fas, för samtidigt som vi vet att det är tufft att gå utanför trygghetszonen, så är det otroligt spännande att se när du och dina kurskamrater börja upptäcka allt fantastiskt ni har inom er.

Kunskapsutveckling

Strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, marknadskapande.

Personlig utveckling

Växa genom tillämpning, Matix Forum 1 & 2.

Affärsutveckling

Värdeerbjudande, målanalys, strategiska vägval.

Strategi

Förändrings-ledning

Hur tar vi oss dit?

Om vi vet var vi är och vart vi ska är det väl bara att sätta fart? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Först ger vi oss i kast med hur förändringsresor regisseras för att uppnå en långsiktigt hållbar förflyttning från nuläge till nyläge. Vi kan lova dig att du lär dig minst lika mycket av utvecklingen som sker hos dina kurskamrater och deras partnerföretag, som hos dig själv.

Kunskapsutveckling

Förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering.

Personlig utveckling

Växa genom tillämpning, Matix Forum 3.

Affärsutveckling

Förändringsledning och förändringsprojekt. 

Förändringsledning

Nu händer det!

Äntligen! Nu är det dags att rulla ut förändringsprojektet på partnerföretaget och du får se hur ditt arbete bär frukt. Samtidigt är det dags för examensarbetet. Där använder du en akademisk vetenskaplig metod för att analysera, formulera och presentera ett problem som du och din uppsatspartner har intresserat er för. Var inte orolig för att hitta ett ämne, det brukar finnas gott om utmaningar att lösa! 

Kunskapsutveckling

Fördjupningsarbete, forskningsmetod, analys

och akademiskt skrivande.

Personlig utveckling

Växa genom tillämpning, Matix Forum 4.

Affärsutveckling

Implementeringsprojekt och kunskapsöverlämning.

Ledarskap
bottom of page