top of page
Expansion & lönsamhet

Expansion & lönsamhet

Hur når ni era framtida kunder? Kommer de bete sig på samma sätt som de gör idag? Hur vill de konsumera tjänster och produkter? Behöver ni förnya ert erbjudande eller kanske hitta ett nytt affärsområde för att fortsätta vara konkurrens-kraftiga i framtiden?

Digitalisering
Vision, mål & strategiarbete

Digitalisering

En hårdnande och påtagligt global konkurrens ställer högre krav på relevanta arbetssätt och system. Hur långt har ni kommit i er egen digitalisering? Vad gör ni idag som skulle kunna förenklas eller automatiseras genom digitalisering? En Matix-student kan ge er nya perspektiv och driva projekt inom detta område.

Vision, mål & strategiarbete

Vart kommer ni ifrån och vart är ni på väg? Har ni satt en gemensam målbild och kopplat den till väsentliga etapper i form av delmål? Vilka aktiviteter, projekt och prioriteringar genererar måluppfyllelse? Hur formas mål och aktiviteter så att det skapar engagemang? Hur följer ni upp er utveckling? 

Employer Branding
Internationalisering

Employer Branding

Att utveckla syfte och mening som kan delas av många skapar energi och mobiliserar motivation. Motiverade och engagerade medarbetare är ofta skillnaden mellan ett högpresterande företag i stark tillväxt och ett medelmåttigt företag som hankar sig fram. Hur attraherar ni talanger? Hur får ni dem att stanna kvar? Vad kan ni göra annorlunda för att skapa större engagemang bland era medarbetare?

Internationalisering

Är det dags att etablera sig på nya marknader? Hur bör en utlandsexpansion genomföras? Hur ska arbetet organiseras? Vilka resurser krävs? Vilket eller vilka länder har störst potential? Vilka eventuell hinder finns det? Låt en av våra studenter hjälpa er att bena ut det bästa tillvägagångssättet.

Tillväxtfinansiering

Tillväxtfinansiering

Tillväxt kostar. Vilken tillväxttakt klarar ni av med den omsättning, lönsamhet och kassa ni har idag? Kan ni växa med eget kapital? Vilken lönsamhet krävs och hur tar ni er dit för att växa organiskt?

I vilket läge skulle ni behöva kapitaltillskott? Vilken typ av kapital skulle passa ert företag och situation bäst? Hur sammanställs och presenteras ett framgångsrikt investeringscase beroende på typ av kapital och summa som söks? 

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation

Vi lever i en tid då vi är mitt uppe i en stor omställning av hur marknadskommunikation bedrivs. Hur långt har ni kommit i den omställningen? Hur ska ni nå era framtida kunder och medarbetare? Vilka kanaler hittar ni dem i? Hur skapas ett attraherande budskap? Hur kommer man vilja konsumera era tjänster eller produkter i framtiden?

Kund och leverantörsutveckling

Kund- och leverantörsutveckling

Att vidareutveckla en existerande relation är i princip alltid mer kostnadseffektivt än att etablera en ny. Ger ni era kunder och leverantörer den kärlek de behöver? Hur optimerar ni era relationer och fångar upp outnyttjad potential? Det finns få personer som kunder och leverantörer öppnar sig lika mycket för som en student som är på plats för att observera och lära.

bottom of page