top of page

Vi brinner för att utveckla personer och organisationer. ​

Eftersom vi anser att utveckling på riktigt bäst sker i samspel mellan akademi och näringsliv har alla som arbetar med Matix uppdrag utanför akademin. Det är vårt sätt att hålla oss relevanta för de studenter och företag vi arbetar med.

Länk från meny

VI PÅ MATIX

bild4.jpg

Robert Orbelin

Verksamhetsledning & företagskontakter

 

Robert har i 25 år rört sig mellan företagande och lärande. Han menar att just i mötet mellan företagsamhet, ständigt lärande och utveckling finns möjligheterna. Han ansvarar för att teamet som jobbar med Matix samarbetar med en djupgående Matix-filosofi och fokus på långsiktiga mål. Det är även Roberts uppdrag att röra sig i omgivande affärslandskap för att uppmärksamma både företag och näringsliv på möjligheterna med Matix. Han har en förkärlek till kombinationen av den aktiva och reflektiva delen av lärande – att lära genom tillämpning och reflektera över handling och utfall. Robert är en erkänd företagsutvecklare med mångårig erfarenhet av tillväxtföretag. Han utbildar och coachar även företagsledare och ledningsgrupper i att leda och driva växande företag.

Vill du veta mer om Matix som helhet eller hur det är att delta som partnerföretag så ska du prata med Robert.

bild1.jpg

Jenny Andersson

Administrativ koordinator & studentkontakter
Delansvar
 för Personlig utveckling & Reflektion

 

Jenny drivs av mötet med människor och att se andra utvecklas. Hon har varit en del av Matix sedan 2007 och är operativt ansvarig för att koordinera och administrera utbildningen samt för rekryterings- och antagningsprocessen av studenter till Matix. Jenny har en utbildningsbakgrund inom organisation & ledarskap och jobbar tillsammans med PeO i den del av Matix-året som handlar om personlig utveckling & reflektion.

Om du är intresserad av att veta mer om Matix som utbildning eller söka till utbildningen är det Jenny du vänder dig till.

Jenny A
Robert O
bild3.jpg

Björn Remneland Wikhamn

Akademisk utbildningsledning & modulansvar för Innovation

 

Björn är professor inom Management & Organisation med särkilt intresse för innovation och företagsamhet. Han är akademiskt utbildningsansvarig för Matix samt forskar och undervisar i innovation, entreprenörskap, management, organisation och strategi. Björn har dessutom en bakgrund från näringslivet som managementkonsult och har varit gästforskare vid Stanford University. Hans favoritcitat är: ”Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere”, av Einstein.

 

Vill du veta mer om Matix vetenskapliga inriktning, utbildningens innehåll, eller forskning inom området är det Björn du vänder dig till.

Björn R W
PeO_ny_edited_edited.png

PeO Hillman

Modulansvar för Personlig utveckling & Reflektion

 

Efter att ha varit verksam som ledare inom näringslivet i tjugo år är PeO nu verksam som lärare i coachning och ledarskap på flera utbildningar inom Göteborgs Universitet. Han har ett genuint intresse för människor och deras inneboende förmågor och att låta studenter 

upptäcka sina egna förmågor genom varsam handledning är en grundstomme i hans sätt att utbilda. Något som också lett till att han fått motta Utbildningsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. PeO är huvudarkitekten bakom den personliga resa som studenterna på Matix ger sig ut på. När du träffar honom bör du fråga honom om vad hans favoritcitat: "Fall seven, stand up eight" betyder.

PeO H
bild5.jpg

Jonas Fasth

Modulansvar för Förändringsledning

Jonas har bred erfarenhet från näringslivet och parallellt med arbetet på Handelshögskolan är han verksam som managementkonsult med fokus på små- och medelstora företags tillväxt. Jonas största drivkraft är hans nyfikenhet och den har på senare tid gjort att han intresserat sig för ledarskap vid förändring och företagsledares lärande. Det ledde till att han idag forskar inom management & organisation med särskilt intresse för strategiskt arbete och förändringsledning. Jonas lever efter devisen "Man ångrar sällan det man gjort, men ofta det man inte gjorde!" För honom betyder det att ta vara på livet. Man lever så kort, så våga göra det du drömmer om. 

Jonas F
bild2.jpg

Fredrik Lavén

Modulansvar för Strategisk affärsutveckling

 

Fredrik har många strängar på sin lyra. Förutom att arbeta med Matix forskar och undervisar han inom management & organisation med fokus på organisering, innovation, strategi och organisatorisk förändring. Han jobbar även med uppdragsutbildningar bl.a. inom Handelshögskolans Executive MBA, är verksam som managementkonsult vid NormannPartners och har varit gästforskare vid både University of Oxford och Stanford University.

Fredrik L
bottom of page