top of page

Året med Matix innefattar fyra delar.

Länk från meny

Innovationsledning & Entreprenörskap

Vilka är ni och var befinner ni er egentligen?

Studenterna sätter sig in i er verksamhet. De förses med metoder och verktyg för att identifiera och förstå er affär, prismodell, målgrupper, kultur och värderingar mm. De analyserar också trender och världen kring ert företag.

 

Studenternas arbete sker genom dialog med medarbetare och ledning samt analys av olika data. Redan här börjar nya infallsvinklar på gamla problem skönjas. 

Sep - Nov

1

Strategisk förnyelse & Scenarioplanering

Vart är vi på väg?

Nu börjar studenterna förstå tillräckligt mycket om er verksamhet för att kunna bidra med tankar, idéer och nya perspektiv. Under denna fas av Matix brukar bilden av vilka strategiskt utvecklande projekt som studenten ska engagera sig i under resten av året klarna. Tillsammans med studenten väljer ni inriktning och projekt som gynnar båda parter.

2

Dec - Jan

Förändringsledning & Affärstransformering

Hur tar vi oss dit?

Två av tre förändringsprojekt misslyckas. Oftast beror det på att för lite energi har lagts på hur förändringen ska genomföras och hur man ska få de som påverkas av förändringen att se den som något önskvärt. Därför fokuserar Matix på att ge er och studenterna verktyg och kunskap som stärker förutsättningarna för att en förflyttning från nuläge till "nyläge" blir långsiktigt hållbar och framgångsrik.

Feb - Mar

3

Forskningsansats & Fördjupningsstudier

Nu händer det!

I många fall initieras ambitiösa och långsiktiga projekt som fortsätter långt efter att Matix är färdigt. Samtidigt som utvecklingsprojektet pågår skriver studenten sin magisteruppsats. Det öppnar upp möjligheten för er att få hjälp att verkligen djupdyka i ett specifikt ämne.

Apr - Maj

4

bottom of page