Året med Matix innefattar fyra delar.

 

Innovationsledning & Entreprenörskap

Sep - Nov

1

Strategisk förnyelse & Scenarioplanering

2

Dec - Jan

Förändringsledning & Affärstransformering

Feb - Mar

3

Forskningsansats & Fördjupningsstudier

Apr - Maj

4

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp