top of page
  • Skribentens bildAdmin

Personlig utveckling

Hej kära läsare, varmt välkommen till bloggen och kul att just DU hittat hit!


Mitt namn är Robin och jag tänkte med detta inlägg belysa ämnet personlig utveckling. En av anledningarna till varför jag sökte Matix var för att jag ville utvecklas och växa på ett personligt plan. Till skillnad mot traditionella studier där fokus enbart ligger på att införskaffa sig konkreta kunskaper inom ett teoretiskt område, är Matix unikt på det sättet att personlig utveckling sätts i fokus. Utöver tre inspirerande moduler; Innovation, Strategi och Förändringsledning där vi utvecklas professionellt och akademiskt, löper en personlig utvecklingsstrimma över hela året. Strimman innehåller flera moment och mina studiekamrater kommer att djupdyka i dessa framöver. Istället får ni följa med på min personliga resa under de första månaderna på Matix (yääy!).Jag tror starkt på att människan lever under ständig utveckling, och att vi genom erfarenheter, unika händelser och reflektion växer som individer. Genom att ställa sig frågan “varför”, “hur” och “vad lärde jag mig” har det här med ständig utveckling fått en ny betydelse. Matix är unikt på det sättet att utbildningen ger oss studenter värdefulla verktyg i form av coachning, stöttning och teoretiska koncept, där vi avsätter tid för att reflektera över vår personliga resa. Redan första veckan fick klassen reflektera över vad vi personligen ville utveckla under året. Jag kom och tänka på mängder av saker men valde att fokusera på en utmaning, vilket var att jag ville få en bättre förståelse över vad jag kan bidra med ute i arbetslivet.Robin tillsammans med sin bonuspappa efter Göteborgsvarvet, en aktivitet (utöver Matix) som bidragit till Robins personliga utveckling.

Med tanke på att jag spenderat de tre senaste åren att studera företagsekonomiska begrepp i teorin förstod jag ganska snabbt att jag saknade praktiska inspel. Hur spelar sig teorin ut i verkligheten, på en arbetsplats? Möjligheten att omsätta just teorin i praktik har redan givit mig mycket. Varje dag uppmanas vi att reflektera över vad som fungerade bra under dagen, om det var något som var utmanande och vad jag lärt mig, specifikt under dagarna på partnerföretaget. Mycket handlar om att bearbeta tankarna själv, kanske genom att skriva dagbok, men att få dela med sig till en lärpartner och lärteam är något jag funnit väldigt givande. Vi kan lära mycket av varandra och i mitt fantastiska lärteam KERAMIX har vi skapat en atmosfär av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss, skrattar och stöttar varandra i vår personliga resa. Allas resa är unik och Matix tillåter oss att tillsammans navigera i en värld som ständigt ställer oss inför olika och nya utmaningar.


För att knyta an till vad jag berättade inledande; att vi ständigt utvecklas, så är det svårt att sätta ord på HUR vi utvecklas. Vad jag nu förstår är att utvecklingen grundar sig i att våga reflektera, dela med sig och lära av varandra. Något jag ärligt kan erkänna att jag varit dålig på tidigare. Sammantaget har de första månaderna på Matix bidragit till att jag utvecklats mer som person än vad jag någonsin kunnat ana. Jag tror det faller sig naturligt när 30 drivna studenter samlas under ett välutformat tak med fokus på just personlig utveckling.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page