top of page

Att plugga Matix under en pandemi


Det är en speciell tid vi lever i just nu. Många saker är annorlunda mot hur det brukar vara och det enda alternativet är att anpassa sig och göra det bästa av situationen. Så även för Matix-programmet. Därför har utbildningen under de senaste månaderna sett annorlunda ut mot det normala läget. Men det är inget att deppa ihop över, utan istället har vi tillsammans försökt ”göra lemonad av citronerna” i klassen.


I nuläget så sker all undervisning på distans vilket innebär att föreläsningarna och andra övningar och workshops genomförs på zoom. Föreläsningarna på Matix brukar vara ganska interaktiva vilket såklart blir svårare digitalt, men för att lösa detta har vi använt lite olika hjälpmedel. Vi använder oss mycket av breakout-rooms så att man ska kunna prata i lite mindre grupper, det gör att den som kanske inte vill eller vågar bryta zoom-tystnaden får en chans att säga vad de tycker. Vi har också använt olika hjälpmedel, som Mentimeter, för att göra undersökning eller ställa frågor i gruppen. Dessutom är chatten ett bra sätt att fråga något, men också för att dela med sig av en bra länk till sina klasskompisar.


För att göra undervisningen lite trevligare har vi alltid på våra kameror. Det är positivt eftersom det ser till att man faktiskt klär på sig på morgonen och inte sitter i pyjamas hela dagen, men man får också en liten inblick i sina klasskompisar och föreläsares privata värld där det kan dyka upp både hundar och andra familjemedlemma