• Matix

Zombies - saker som inte finns 2030

År 2006 publicerade Copenhagen Institute for Future Studies en lista över Zombies: olika saker de förutsåg skulle försvinna inom 15 år. En del saker log vi åt då, som att CD- & DVD skivor, brevbärare, bibliotekarier, stridspiloter, videouthyrare, telefonkataloger, parkeringsautomater, dagstidningar och skolböcker skulle försvinna. Även om de inte är helt borta än så har mycket hänt på dessa områden.


I samband med att vi i vår undervisning preparerat årets studenter för att göra omvärldsanalyser i sina partnerföretag har de gjort en egen Zombie-lista med saker de förutser kan försvinna inom 12 år.


Vad tror du försvinner inom 12 år? Vilka möjligheter och utmaningar medför det för dig och din organisation

0 kommentarer

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp