• Matix

Zombies - saker som inte finns 2030

År 2006 publicerade Copenhagen Institute for Future Studies en lista över Zombies: olika saker de förutsåg skulle försvinna inom 15 år. En del saker log vi åt då, som att CD- & DVD skivor, brevbärare, bibliotekarier, stridspiloter, videouthyrare, telefonkataloger, parkeringsautomater, dagstidningar och skolböcker skulle försvinna. Även om de inte är helt borta än så har mycket hänt på dessa områden.


I samband med att vi i vår undervisning preparerat årets studenter för att göra omvärldsanalyser i sina partnerföretag har de gjort en egen Zombie-lista med saker de förutser kan försvinna inom 12 år.


Vad tror du försvinner inom 12 år? Vilka möjligheter och utmaningar medför det för dig och din organisation

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp