top of page
_V6A9213-14.jpg

Repiper // Ola Stål

Från prototypstadium till affärsmässigt hållbart koncept

Andra dagen på Repiper följde Ola med till Finland för att slutförhandla om ett licensavtal med ett av Finlands största byggbolag. Finnarna ville satsa på relining i fastigheter och använda Repipers teknik för det. Detta blev starten på en händelserik resa som tog Ola och Repiper från prototypstadie till ett paketerat koncept som var redo att möta marknaden.

Tekniken för relining av grenrör som Repiper hade tagit fram var helt ny. Relining av grenrör innebär att ett flexibelt foder, impregnerat med flytande härdplast, förs in i grenröret i ett avlopp. Med hjälp av tryckluft härdas fodret i det gamla röret och på så sätt har ett nytt rör skapats inuti det gamla röret. 


Repiper hade precis blivit registrerat som bolag och en patentansökan hade skickats in när det finska byggbolaget tog kontakt 2009. Hur de fick kännedom om Repiper är fortfarande lite av ett mysterium då det inte ens fanns en hemsida vid den tidpunkten. Avtalet med finnarna gjorde att Repiper fick en flygande start. Plötsligt fanns det en stor internationell kund och det var dags att gå in i leveransläge.


”Finnarna satte upp en mycket aggressiv tillväxtplan och det tog oss inte lång tid att inse att vi inte var redo att leverera den mängd material, verktyg och kompetens som de ville ha. Så här i efterhand var det rätt tydligt att skalbarheten inte var tillräckligt bra vid det tillfället”, säger Patrik Brandt, VD på Repiper.

Detta faktum kastade Repiper och Ola in i ett omvälvande projekt där de stegvis tog bolaget från prototypstadium till ett affärsmässigt hållbart koncept. Samtidigt som Ola skrev sina företagsanalyser på Matix och försökte behålla ett ”utanförperspektiv” kastades han in i produktutveckling, hitta och förhandla avtal med nya leverantörer, skapa en ny visuell identitet och marknadskommunikationsplattform, marknadsbearbetning och kommunikation med det finska bolaget.

”Eftersom vi var rätt få som var invloverade i Repiper på den tiden fick jag möjlighet att engagera mig i det mesta. Det var tidvis tufft men vi hade också väldigt kul. Jag lärde mig väldigt mycket, både om mig själv men också om hur ett litet entreprenöriellt företag fungerar, säger Ola Stål.

_V6A9163-5.jpg
repiper-cmyk.jpg

Teknik- och material-leverantör för relining i fastigheter.

Omsättning: 14 milj kr

Antal anställda: 3

_V6A9183-9.jpg

Patrik Brandt, VD på Repiper

"Idag har det lossnat på riktigt. Vårt patent är godkänt och vi har precis påbörjat etableringen på den amerikanska marknaden”."

tv: Patrik Brandt, VD, Repiper. Mitten: Ida Segerqvist, mMrknadsansvarig Repiper (Matix-student 2017/2018) th: Ola Stål (Matix-student 2009/2010)

När Matix ledde mot sitt slut fick Ola ett erbjudande om att fortsätta det jobb han påbörjat. Då han kände att det fanns mycket kvar att göra var det inget svårt beslut för honom att ta. Han stannade och arbetade med att vidareutveckla Repipers koncept under tre år.

 

”Ola gjorde ett viktigt arbete hos oss och var med och lade grunden för fortsatt tillväxt. Tyvärr svarade inte marknaden på det licensupplägg vi använde oss av då och vi tvingades att ändra affärsmodell för att hitta vår plats på marknaden. Idag har det lossnat på riktigt. Vårt patent är godkänt och vi har precis påbörjat etableringen på den amerikanska marknaden”, avslutar Patrik Brandt med ett leende på läpparna och tillförsikt om framtiden i blicken.

 

Idag har Repiper kunder i bland annat Sverige, Tyskland och USA. Repipers vision är att genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande nischaktör i reliningbranschen. Genom innovativa lösningar och en ökad kunskapsspridning ska Repiper bidra till framtidens hållbara stamrenoveringar. Detta sker genom samarbete med entreprenörer för att skapa storskalighet i tekniken.

bottom of page