top of page
421A9340.jpg

Maria Wikberg - Management Konsult

Förändringsledning har varit Marias röda tråd genom karriären

I många organisationer pågår en stor omställning för att möta nya krav i en digital värld. Olika kompetenser och funktioner behöver i allt större utsträckning lösa komplexa problem tillsammans och det kan vara utmanande att förstå varandra och hitta ett gott samarbete. Att med ett helhetsperspektiv kunna få olika funktioner och personer att enas kring mål, samarbeta och nå resultat är en av Marias styrkor.

Vem är du som person?
Jag är en person med högt engagemang och driv i det mesta jag gör. Som ledare brinner jag för att se andra människor växa både som individer och team. Det ger en extra dimension när människor lyckas med något de inte trodde var möjligt att klara av. Organisationer har alltid fascinerat mig och jag är genuint nyfiken på vad människor och teknik kan göra tillsammans. 

 
Vad gjorde du efter att du tagit examen från Matix?
Efter examen fick jag förmånen att gå Swedavias traineeprogram (dåvarande Luftfartsverket). Under ett år fick jag inblick i hela bolaget, driva projekt på ledningsnivå, vara med i den operativa verksamheten och få en helhetsförståelse för hela verksamheten. Jag fick en mentor och hade min hemvist på IT-avdelningen. Efter det året fick jag en roll som ansvarig Business Controller för IT-avdelningen och ingick i ledningsgruppen. Jag fick vara med när Swedavia bildades. Det var intensiva år med många förändringsprojekt för att etablera det nya bolaget både vad gäller kultur, organisation och styrning. 
 
Berätta om din första ledarroll
Några år senare fick jag min första ledarroll som Head of IT-Strategy på Swedavia. Jag fick ansvar för att bygga upp IT-avdelningens strategifunktion. Jag ansvarade för att etablera en IT-strategi som omhändertog hur IT skulle bli en möjliggörare för affärsutvecklingen samt den styrningen som möjliggjorde att det kunde realiseras. Det krävdes mycket dialog och samverkan med olika verksamhetsområden och intressenter, detta var ett av våra fokusområden. Jag är stolt över det team jag lyckades bygga upp och de resultat vi åstadkom tillsammans.

 

Hade du nytta av tiden på Matix när du gick in i ledarrollen?
Ja, på flera sätt. Från Matix hade jag med mig ett smörgåsbord av verktyg och nycklar för att lyckas i ledarskapet. Som ledare behöver du snabbt läsa av en situation och välja verktyg efter sammanhang. Det är något som jag lärde mig under tiden på Matix. 
 
En av de absolut viktigaste sakerna i ledarskapet och ledarrollen är att jobba med sin egen personliga utveckling. Som ledare behöver du vara duktig på ditt eget självledarskap, känna dig själv och förstå hur det påverkar andra. Utan de insikterna är det tufft att gå in i en ledarroll. Man behöver vara trygg i sig själv för att leda andra. Självledarskapet gav Matix flera nycklar till.

421A9242 (002).jpg

”Matix gav ett självförtroende som var skönt att ha med sig i början av yrkeslivet." 

421A9367.jpg

Vad tog du med dig från din tid på Matix?

Matix året gav ett självförtroende som var skönt att ha med sig i början av yrkeslivet. Genom tiden på partnerföretaget, Elicit, fick jag en känsla av att ”oj vad mycket jag kan”. Året gav träning i att tillämpa teori men också att söka ny kunskap för att lösa problem jag såg på företaget.   

 

Matix är unikt på så sätt att olika ämnesfält vävs ihop och med det skapas en helhetsförståelse för företagande. Något som i dag betraktas som en oerhört eftertraktad kompetens och som jag verkligen har stor nytta av varje dag. Tvärfunktionella team är ofta vägen att lösa komplexa utmaningar på. Matix sticker också ut då utbildningen fokuserar på individen och den personliga utvecklingen som en integrerad del i att skapa tillväxt.

Efter tiden på Swedavia blev du managementkonsult?

Ja, 2014 började jag på XLENT som managementkonsult. Jag hade uppdrag kring förändringsledning, strategi och styrning samt digital transformation. Typiska frågor som jag hjälpte våra kunder med var: Hur kan vi utveckla vår affär i en digital värld? Hur ska vi prioritera våra investeringar? Hur ska vi organisera vår IT-avdelning? Hur blir vi mer innovativa och hur genomför vi en förändring för att nå effekter? Konsultyrket ger fantastiska möjligheter att se och lära från många olika organisationer och det är en dynamisk miljö med många kompetenta kollegor.

 

Vad jobbar du med i dag?

​Jag har nyligen tagit steget ut och blivit Co-Founder i en Managementbyrå. Vi är framtidens konsulter som kombinerar rådgivning och genomförandekraft, hand-i-hand. Men innan dess var jag drygt två år som konsultchef på Knowit, ett av nordens största konsultbolag. Jag var konsultchef i dotterbolaget som arbetar med konceptet Organizing for Speed. Vi hjälpte organisationer att utveckla ledarskap och arbetssätt, i en kontext av krav på flexibilitet och förväntningar om att snabbt kunna agera på förändringar. Jag hade en roll i ledningsgruppen och var med och utvecklade bolaget. En roll som konsultchef handlar om att skapa bra förutsättningar för konsulterna och att alla tillsammans växer och utvecklas som team och individer.

Hur relevant upplever du innehållet från Matix i ditt arbete?

Blickar jag bakåt är det är det bock i kanten för alla fyra delar. Innovation är ständigt aktuellt när man arbetar med IT-frågor och förändring. Syftet att arbeta mer agilt och snabbrörligt är ju bl.a att omhänderta innovation på ett bättre sätt. IT och digitalisering är en viktig strategisk fråga för alla företag och något jag arbetar och har arbetet mycket med. Ledarskapet har varit centralt i hela min karriär. Antingen har jag haft en chefsroll eller ingått i ledningsgrupp. I konsultrollen kommer det också naturligt in då du förväntas kunna leda både dig själv och andra i uppdrag. Förändringsledning har jag konstant arbetat med, det har varit min röda tråd.

bottom of page