top of page

Ellen Braun // ETP Powering Solutions

Värderingsstyrning och målfokus blev en katalysator för ETP

När Ellen och ägarna av ETP Kraftelektronik träffades på matchningsträffen inför Matix kände båda parter snabbt att de var ”rätt” för varandra. Tillsammans utvecklade de under Matix-året ett mer målfokuserat arbetssätt på ETP och samtidigt investerades mer resurser i de mjuka värdena. Matchningsträffen blev startskottet på en resa där ETP har tagit ytterligare kliv i sin utveckling.

Ellens första upplevelse av ETP var att det gick bra för företaget. Personalen var motiverade, de verkade i en framtidsbransch och företaget växte. Framtiden såg ljus ut. Men Ellen kunde också skönja en viss avsaknad av konkreta målsättningar och planer på hur företaget skulle utvecklas över tid. Vart var man egentligen på väg och hur skulle man ta sig dit? 

”Jag genomförde en heldagskonferens med hela företaget där vi tillsammans diskuterade vad vi ville uppnå, hur vi skulle arbeta, vem som skulle ansvara för vad och så vidare. Genom efterföljande intervjuer med samtliga medarbetare bröt jag ner det vi kommit fram till i en plan med aktiviteter som skulle behöva genomföras för att nå dit vi ville," säger Ellen.

Det var en utmaning att applicera teoretiska modeller på ett sätt som kunde fungera under verkliga förhållanden. Men med hjälp av det stöd Ellen fick från sitt lärteam, kursledningen på Matix och ägarna på ETP utvecklades ett koncept som bygger till stor del på värderingsstyrning, ett tydligare målfokus och en kontinuerlig uppföljning av hur det går. Ett koncept som verkar vara framgångsrikt på ETP. 

ETP är experter på elektriska drivlinor.

Omsättning: 33 milj kr

Antal anställda: 7

”Matix lärde mig att de mjuka faktorerna är viktiga för ett framgångs-rikt företagande och gav mig verktygen för att kunna arbeta med det." 

”Ellen har varit drivande i att lyfta in de mjuka perspektiven i ETP:s verksamhet. Nu är det något som genomsyrar allt vi gör. När frågeställningar dyker upp idag tar vi beslut utifrån vad vi tycker ETP är och står för. Det gör oss starkare", säger Christer Sigurd, VD på ETP.

Efter Matix har ETP och Ellen valt att fortsätta samarbeta och idag ansvarar hon för intern och extern företagsutveckling, såväl som HR på företaget. Egentligen var hennes plan att arbeta med revision, inte alls med företagsutveckling och HR.

”Matix lärde mig att de mjuka faktorerna är viktiga för ett framgångsrikt företagande och gav mig verktygen för att kunna arbeta med det. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera mitt intresse för ekonomi och människor på ett sätt som skapar värde för organisationen. När vår lageransvarige numera självmant kommer och frågar hur lageromsättningshastigheten ser ut eller när vår VD nyligen tackade nej till en rätt stor affär då kunden inte var rätt för ETP känner jag att min insats verkligen betyder något,” avslutar Ellen.

bottom of page