top of page

Johan Dagman // Tukan förlag

Från snabbfotad uppstickare till etablerad spelare - nya ledarutmaningar för Tukan förlag

När Johan Dagman började sin Matix-resa på Tukan förlag var tanken att han skulle hjälpa dem se över deras arbete med KPI:er. Istället lade hans insats grunden för ett identitetsarbete och ett större fokus på långsiktighet i deras affär.

Johans första intryck var att Tukan förlag var ett företag som gått väldigt bra under de åtta år det funnits. Förläggarbranschen utvecklades sakta men Tukan förlag gjorde saker lite annorlunda och hade haft en bra tillväxt ända sedan starten. Johan blev nyfiken och började undersöka vad det var som gjorde dem annorlunda och vilka deras framgångsfaktorer faktiskt var.

Det visade sig att Tukan förlag var duktiga på att hitta trender tidigt på marknaden. Som en liten och snabbfotad organisation lyckades de producera väldigt mycket böcker med få tillgängliga resurser. Men när de sprang så fort var det samtidigt svårt för dem att hinna med att lyfta blicken och staka ut den framtida riktningen.

Johan intervjuade medarbetare, kunder och ledning för att få bättre kännedom om hur företaget mådde och presterade.

 

”Det var rätt enkelt för dem att berätta precis vad de tyckte om Tukan förlag för en student som var där och intervjuade dem så jag fick en bra förståelse för läget”, säger Johan.  

Bilden av ett företag där medarbetarna trivdes väldigt bra växte fram. Leverantörer och kunder var generellt sett nöjda även om Johan lyckades identifiera områden med outnyttjad potential. Den kund- och leverantörsavstämning som gjordes under Matix-året fick Tukan förlag att förstå att de kunde göra mer inom just det området. Sedan dess har de arbetat hårt med att stärka relationerna till sina samarbetspartners och förra året utsågs de för första gången till årets leverantör av en av sina större kunder. Johan berättar att de är mycket stolta över utmärkelsen då den tidigare har varit ”vigd” åt någon av de största aktörerna på marknaden.

När klassen läste om ambidextriska organisationer (fotnot 1) började Johan reflektera kring hur Tukan förlag skulle kunna fortsätta växa utan att förlora de egenskaper som gjort dem framgångsrika. Han tittade därför på företagets vision och långsiktiga målsättningar vilket ledde till att hans uppsats kom att handla om hur ledarskapet kan se ut i ett företag som har gått från att vara en snabbfotad uppstickare till en etablerad aktör på marknaden.

Tukan förlags vd var starkt involverad på en operativ nivå. Mycket av det som skedde i organisationen fanns i hans huvud och de flesta besluten gick genom honom. Detta ledde till att han hade svårt att få sin tid att räcka till.

”Johans arbete fick mig att fundera på om jag ägnade min tid åt rätt saker. Det har varit en utmaning att släppa kontrollen men idag delegerar jag mycket mer till mina anställda och engagerar mig istället mer på en strategisk nivå”, säger Tukan förlags vd Christian Bang-Melchior.

Förläggare av böcker

Omsättning: 90 milj kr

 

Antal anställda: 13

"När klassen läste om ambidextriska organisationer började Johan reflektera kring hur Tukan förlag skulle kunna fortsätta växa utan att förlora de egenskaper som gjort dem framgångsrika"

Efter Matix blev Johan anställd på Tukan förlag. Från företagets sida var de måna om att han skulle fortsätta det arbete han hade påbörjat under utbildningen. Först tog han över sin handledares roll som Business Controller då denne gick på föräldraledighet men efterhand har hans roll förskjutits mer åt arbete med strategisk affärsutveckling.

”När jag började på Matix trodde jag att jag ville jobba som controller. Det är något konkret med siffror som jag alltid gillat men istället insåg jag det var roligare med de mjuka faktorerna, att arbeta med tex visioner och långsiktighet. Här var Matix helt avgörande för mig, en riktig ögonöppnare. Idag fokuserar jag mer på vad jag tycker är kul och vill göra, inte på vad jag borde göra”, utbrister Johan exalterat.

 

Idag springer de inte längre bara snabbt på Tukan förlag. De har förstått värdet av att springa lagom fort så att de samtidigt mäktar med att hålla koll på vilket håll de springer åt. De sätter av tid åt det långsiktigt strategiska arbetet på ett annat sätt nu, ser till att tillsätta tillräckligt med resurser i sina projekt för att de ska bära frukt över tid och arbetar uttalat för att företaget ska förbli långsiktigt framgångsrikt.

Baserat på Johans arbete under Matix håller Tukan förlag på att skapa en ny identitet. En uppdaterad grafisk profil har tagits fram och en ny hemsida är under utveckling. De letar efter nya affärsmöjligheter och förhåller sig till dem de har identifierat på ett mer strategiskt genomarbetat sätt än tidigare. Johan nämner att ambitionen för Tukan förlag nu är att växla upp från att vara en uppstickare i branschen till att bli en seriös utmanare till de allra största förlagen i Sverige. Vi ser fram emot att följa deras resa!

Fotnot 1

Ambidextriösa organisationer – en organisations förmåga att förvalta det som finns och vara effektiva i sina processer samtidigt som man är anpassningsbara för att kunna hantera morgondagens utmaningar.

bottom of page