top of page
421A6039-13.jpg

Pontus Otterstedt // Findwise

Att attrahera talanger genom Employer Branding

Inom IT-branschen råder en svår konkurrenssituation om talanger för tillfället där många företag slåss om alltför få personer. Behovet hos arbetsgivare att bli så attraktiva som möjligt är stort. Under sitt Matix-år har Pontus därför arbetat med att stärka Findwise arbete med att attrahera talanger. 

Under Matix-året har Pontus huvudsakligen haft två roller på Findwise. Pontus har agerat bollplank till olika personer inom organisationen, såsom hans huvudkontaktperson Carl Björnfors som är CFO. Samtidigt har han också drivit projektet inom employer branding. 

”Det har handlat om att skapa en uppmärksamhet kring Findwise som arbetsgivare, hur det är att jobba här och förmedla vår företagskultur och värderingar. Employer branding-projektet har jag fått från grunden. Jag fick vissa riktlinjer men valde själv vad som skulle ingå”, säger Pontus.


Pontus har lett en projektgrupp bestående av honom själv, en grafisk designer och en front end-utvecklare. Först konstruerade de ett test med frågor där en person som är intresserad av Findwise kan se hur väl de passar in i organisationen och vilken roll denne skulle kunna arbeta i. Genom frågorna och testet kommunicerar de även ut Findwise kultur och värderingar. När testet är genomfört får de som har gjort det ett resultat med förslag på vart man skulle kunna passa in i organisationen. 


Upplägget inkluderar också intervjuer med medarbetare på Findwise som berättar om sin bakgrund, hur de hamnade där och hur det är att arbeta på företaget. När det dyker upp positioner som passar den som tagit testet får de information om dessa.
 

421A5992-9.jpg
Findwise Logo Black Payoff.png

IT-konsultbolag med fokus på sök och information

Omsättning: 120 milj kr

Antal anställda: 120

421A6202-22.jpg

"Det roligaste och mest utmanande på Findwise är att det är ingen som kommer och säger åt mig vad jag ska göra, jag får själv ta besluten! Det är upp till mig att något händer och det gör att jag utvecklas som person."

Findwise har deltagit som partnerföretag i Matix flera gånger. I takt med att företaget har växt har utmaningarna för studenterna ändrats. 

”Findwise är större än de flesta andra Matix-företagen. Det tar därför lite längre tid att sätta sig in i den här organisationen”, säger Carl.


Detta är något som Carl känner till väl eftersom han själv gick Matix fem år tidigare än Pontus. Carl berättar att det är givande att vara kontaktperson för Matix-studenter. Det tar en del tid men han får mycket tillbaka. Och han känner igen sig mycket i Pontus och de andra studenterna som varit på Findwise.

”Som tidigare Matix-student vet man vilka de största utmaningarna är för en student som kommer in och behöver lära känna en hel organisation. Vissa saker tar lite tid och vi kan tidigt överkomma en del utmaningar bara genom att jag känner till dem på förhand”, säger Carl.


Carl berättar att det är nyttigt att få en update på de senaste rönen från forskarvärlden med en applicering på just deras företags verklighet. De diskussioner det leder till uppstår annars sällan i det dagliga och det tycker han är viktigt att de gör. 

"Projekten som studenterna driver är viktiga för vårt företag. En Matix-student är kvalificerad av kursledningen och kan egentligen bidra med vad som helst. Vi har hittills anställt fem Matix-studenter till Findwise eller något av våra systerföretag”, avslutar Carl.

bottom of page