top of page

Emma Carlson // MM Sports

MM Sports fick hjälp med strategin i Norge

Efter några inledande månader på Matix där Emma Carlson fokuserade på att lära känna sitt partnerföretag MM Sports fick hon uppgiften att se över deras närvaro i Norge. Intresset för kosttillskott och träningsprodukter är stort i Norge och företaget var intresserade att veta mer om och hur de skulle kunna förbättra sin position där.

MM Sports är ett av Sveriges snabbast växande företag inom träning och hälsa. Bolaget grundades 2002 och sedan 2014 finns de även etablerade på den norska marknaden. När Emma började Matix hade det gått ett år sedan de lanserade sina produkter där och Emma gavs möjligheten att se över deras internationella närvaro för att de skulle kunna utvärdera om det gick att förbättra sin position.

”Under mitt arbete identifierade jag helt enkelt att det saknades en grundläggande och tillräckligt stark strategi för att lyckas på den norska marknaden”, säger Emma.

Det finns en stor potential i Norge men eftersom det inte är ett EU-land ställs höga krav på att säkerställa flödena. Att MM Sports har produkter som är godkända och att rutiner som gör att exporten/importen kan hanteras på ett effektivt och lätthanterligt sätt finns på plats är avgörande.

”Jag hade en stark känsla av att vi kunde göra mer där. Mitt arbete under Matix-året visade att MM Sports tidigare kanske hade underskattat hur komplicerat det skulle vara att ta sig an en ny marknad”, fyller Emma i.

Nu genomfördes genomgångar av sortimentet och ytterligare kontroller av lagkrav och regler. Importrutinerna optimerades och företaget anlitade återigen kvalificerade konsulter för att säkerställa att allt genomfördes på rätt sätt, både då, nu och för framtiden. Genom detta arbete skapades bättre möjligheter för försäljning i Norge.

”Emmas arbete gav oss först och främst en bättre strategisk utgångspunkt. Vi skapade en tydlighet i hur alla delar i processen skulle fungera och vem som tog ansvar för vad”, säger Olle Sparringsjö, grundare av MM Sports.

När Matix led mot sitt slut blev Emma erbjuden en anställning i MM Sports och idag är hon företagets marknadschef. Hon berättar att hon arbetar nära e-handelschefen och butikschefsansvarig och engagerar sig i hela företagets marknadsstrategi, både online och offline. Det innefattar både strategisk analys av data men även operativt arbete med t ex kampanjer, produktutveckling m.m. Det är en utmaning att nå ut till kunden i det digitala bruset och enligt Emma arbetar de ständigt med att förbättra kundresan från allra första stund.

Säljer kosttillskott, träningsprodukter och träningstillbehör till konsumenter i Sverige och Norge via e-handel och 11 butiker.

Omsättning: 178 milj kr

 

Antal anställda: 90

"Mitt arbete under Matix-året visade att MM Sports tidigare kanske hade underskattat hur komplicerat det skulle vara att ta sig an en ny marknad"

bottom of page