Kajakpaddling

Så här skapar vi trygghet i vår samverkan.

 
Vi skriver avtal med alla företag.

Som Partnerföretag ingår ni i ett program med avsikt att generera kunskapsutbyte.

 

Med vårt samverkansavtal skapar vi tydlighet och trygghet. För er som företag om vad samverkan innebär, hur året är upplagt och hur vi hanterar information. För studenterna om sekretess och dess rättigheter och skyldigheter.

Signering av Partneravsikt.

När ni signerar vår Partneravsikt signerar ni vårt blivande avtal. På så vis är vi tydliga från början om samverkans villkor och formalian är avklarad. Partneravtalet i sin helhet gäller från den dag ni tackat Ja och tagit emot den student ni matchats med på ert företag. Blir det ingen match eller ni tackar nej har ni således inte ingått något avtal.

 

Partneravtalet i sin helhet finns att ladda ned härintill.

Partneravgift.

 

Handelshögskolan partneravgift för företag till Matix är  7.000 kronor per månad i åtta månader. Vi har för närvarande valt att subventionera avgiften då vi erhåller verksamhetsstöd från Västra Götalands-regionen. Tack vare det kan deltagaravgiften för partnerföretag subventioneras till 4.950 kronor per månad, vilket framgår i det avtal ni ombeds signera.

 

Avgiften faktureras i november, men kan delas upp om behov föreligger.

Ladda ned Partnerföretags-avtal

Partnerprogrammets syfte & mål

Syfte för Partnerföretag: Som företag ingår ni i en kontex som vi kallar "Partnerföretag till Matix." Syftet med partnerskapet är att Matix matchar en student som utför utbildningsinsatser på plats hos er. Målet är att vi genererar kunskapsöverföring direkt in i företaget, som ni har god användning av långt efter att samverkan med Matix avslutats. Till det kommer de strategiska uppdrag studenten kan involveras med parallellt med sin kunskapsöverföring.