top of page
Kajakpaddling


Så här skapar vi trygghet i vår partnersamverkan.

Länk i meny
Samverkansavtal

Som Partnerföretag ingår ni i ett program med avsikt att generera kunskapsutbyte.

 

Med vårt samverkansavtal skapar vi tydlighet och trygghet i utbytet.

         

För er som företag genom att det tydliggör vad samverkan innebär, hur året är upplagt och hur vi hanterar information.

För studenterna om vad det innebär för er som Partnerföretag och om dess roll samt sekretess.

Signering av Partneravsikt och avtal.

När ni signerar vår Partneravsikt signerar ni vårt blivande avtal. På så vis är vi tydliga från början om samverkans villkor och formalian är avklarad.

 

Partneravtalet i sin helhet träder i kraft först från den dag ni tackat Ja till och tagit emot den student som vi valt ut att samverka med ert företag. Om vi väljer att inte låta någon student samverka med ert företag i år har ni således inte ingått något avtal.

 

Partneravtalet i sin helhet finns att ladda ned för genomläsning via knappen "Ladda ned avtal" på denna sida.

Om du vill fortsätta till att signera partneravsikt  klickar du på knappen "Gå till Signera partneravsikt".

Läs vårt dokument för  Partneravsikt och partneravtal

Partneravgift

Handelshögskolan partneravgift för företag till Matix är 7 000 kronor per månad i åtta månader. För närvarande har vi valt att reducera avgiften då Matix erhåller verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

Deltagaravgiften kan tack vare det subventioneras till 4.950 kronor per månad, vilket framgår i det avtal ni ombeds signera.

 

Avgiften för de åtta månaderna faktureras i november. Annan fakturaperiod kan ofta ordnas om särskilt behov finns.

Partnerprogrammets syfte & mål

Som företag ingår ni i en kontex som vi kallar "Partnerföretag till Matix." Syftet med partnerskapet är att Matix väljer ut en student som har ett utbildningsutbyte på plats hos er. Målet är att vi genererar kunskapsöverföring direkt in i företaget, som ni har god användning av långt efter att samverkan med Matix avslutats. Till det kommer de strategiska uppdrag studenten kan involveras med parallellt med sin kunskapsöverföring.

bottom of page