Vill ni delta?

Så här skapar vi trygghet i vår samverkan.

 
Vi skriver avtal med alla företag.

Som Partnerföretag ingår ni i ett program med avsikt att generera kunskapsutbyte.

 

Med vårt samverkansavtal kan vi skapa tydlighet och trygghet. Dels för er som företag om innebörden av samverkan och upplägg, samt hur känslig information hanteras. Dels för studentens trygghet och dess rättigheter och skyldigheter.

Avtalet i sin helhet finns att ladda ned härintill.

Partneravgift.

 

I samverkansavtalet framgår att Handels-högskolan tar ut en partneravgift. Avgiften är subventionerad då vi för närvarande erhåller verksamhetsstöd från Västra Götalands-regionen för att stödja tillväxtföretag. Tack vare det kan deltagaravgiften för partner-företag subventioneras till 4.950 kronor per månad exklusive moms .

 

Månadsavgiften tas ut med start i oktober och sista fakturering sker i maj året därpå. 

Ladda ned Partnerföretags-avtal

Partnerprogrammets syfte & mål

Syfte för Partnerföretag: Som företag ingår ni i en kontex som vi kallar "Partnerföretag till Matix." Syftet med partnerskapet är att Matix matchar en student som utför utvecklingsinsatser på plats hos er. Målet är att vi genererar kunskapsöveföring direkt in i företaget, som ni har god användning av långt efter att samverkan med Matix avslutats.

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp