top of page
Länk i meny

Management av tillväxtföretag.

- Vad visar forskningen?

Tillväxtföretag finns överallt, men hur får man dem att växa?

I boken Management av tillväxtföretag bjuder forskaren Jonas Fasth på konkreta förslag om vad som får företag att växa. Med det reflekterande och resonerande sätt som boken är skriven, är den inte bara lättläst, utan också unik i sitt slag.

Tillväxtboken 1.HEIC
Ladda ner ditt eget exemplar!
Öppen kunskapsdelning

På Handelshögskolans tillväxtprogram Matix, (Management av tillväxt) studeras och forskas kring att starta, driva och leda tillväxtföretag. Sedan 2000-talets början har vi studerat tillväxtens förutsättningar i små-och medelstora företag.

 

En väsentlig faktor som framgångsrika tillväxtföretag ofta tillämpar är öppenhet för det omgivande samhället. Tillväxtföretag tar tillvara på kunskap och kompetens från externa aktörer i hög utsträckning. De är öppna för att ta hjälp och för att ta till sig andras synpunkter och perspektiv.

Fri tillgång till forskning om tillväxtföretag

 

Boken Management av tillväxtföretag har skrivits i syfte att främja kunskapsspridning om vad som får företag att växa. Jonas Fasth, som författat boken är forskare och lärare på Handelshögskolans tillväxtprogram Matix, vid Göteborgs universitet. Han brinner för att forskning om tillväxtföretag blir tillgänglig för företag som vill växa - och för alla dem som vill bidra till att fler företag både skapas och växer sig starka. Tillsammans kan vi "kunskapa" oss fram till en bärkraftig företagsamhet och en hållbar sysselsättning till gagn för alla medborgare.

Vill du veta mer om Handelshögskolans Partnerprogram för tillväxtföretag?​

 

På Handelshögskolans tillväxtprogram Matix, fördjupar vi kunskap om att driva och leda tillväxtföretag med att låta studenterna omsätta kunskaperna i företag.

 

Vi erbjuder små-och medelstora företag att delta i ett Partnerskap för tillväxt. Varje år låter vi 30 företag bli tillväxtpartner med en av våra utvalda studenter på Handelshögskolans Matix-program - Management av tillväxt. Under ett helt läsår genomlyser studenterna individuellt och i team företagets förmåga till affärsinnovation, strategisk affärsutveckling och förändringsledarskap. Parallellt engagerar de sig i att bidra till företagens olika strategiska uppdrag och projekt.

Klicka på knappen nedanför för att få reda på mer om att delta i Partnerskap för tillväxt. Du kan också välja att få information och inbjudningar som vänder sig till företag med ambition om att fortsätta utvecklas och växa. Klicka på knappen och skriv vad du önskar få för information från Handelshögskolans Partnerprogram för tillväxtföretag.

Wave

Management av tillväxtföretag - Vad visar forskningen.

Ladda ned ditt exemplar av boken!

Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolans tillväxt-program Matix. I över 25 år har han också arbetat med utbildning och rådgivning för små- och medelstora företag. Boken ger konkreta förslag för att få företag att växa baserat på en stor mängd forskning inom området. Låt dig inspireras av forskning inom området

 

Välkommen att höra av dig om du har intresse av samverkan med oss eller vill få information och inbjudningar. Skicka en intresseanmälan om att få veta mer om Partnerskap för tillväxt.

I SME-Community "kunskapar" vi för tillväxt

 

SME Community är en plattform för gemensamt kunskapsbyggande mellan SME-företag, akademi och näringslivsaktörer. Tillsammans utvecklar och sprider vi kunskap om små och medelstora företags arbete och utmaningar. Syftet är att ta såväl företag som det stöd de erbjuds till nästa utvecklingsnivå.

 

Både organisationer och individer kan vara medlemmar i SME Community med syftet att uppnå ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi möts i olika former, exempelvis: 

  • Community events. Hel- eller halvdagsseminarier arrangerade av en eller flera medlemmar, inriktade på ett specifikt ämne.

  • Forskarseminarier. Forskare presenterar ett aktuellt ämne och dess konkreta innebörd för  företag och företagsrådgivare.

  • Nyhetsbrev. Nya forskningsrön förmedlas genom digitala publikationer.

Läs mer om SME-Community och om att bli medlem. 

Keyboard and Mouse

Om Matix

Läs mer om oss i Matix och hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller är intresserad att veta mer.

Fästpunkt 1
bottom of page