top of page
Copy of handels_1.jpg
Länk i meny
Välkommen att söka till Matix!

Handelshögskolans Matix-program börjar redan när du söker.

 

Vi är en av få akademiska utbildningar på avancerad nivå där du får chans till en personlig ansökan och intervju ingår i antagningsprocessen.

Matix förbereder för arbetslivet på ett verklighetsnära sätt. Kunskaper och nya teorier sätts i praktisk tillämpning. Det är en kombination av utbildnings-innehåll som ofta upplevs mycket givande. På samma gång ställer det en del nya förväntningar på dig som student.

Se filmen här under och scrolla ner för att läsa om de olika stegen i ansökningsprocessen. Kom ihåg att skriva ner de olika datumen i tidslinjen här bredvid. 

Tidslinje för att söka.

Sök via antagning.se

Senast 17 april Kurskod: GU-18153

 

Utökad ansökan till Matix

Senast 24 april

Läs om att skicka in Utökad ansökan i "Antagningsdokument"  

Första intervjun 

Sker någon av dagarna 15-17 maj digitalt via Zoom

Andra intervjun

Sker den 12, 14-15 eller 19-20 juni på Handelshögskolan

Antagningsbesked

12 juli

Så här går det till att söka till Matix!
01. Sök via antagning.se

Förkunskapskravet på Matix är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i successiv fördjupning inom företagsekonomi. I dessa 90 hp ska 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven inom ämnet företagsekonomi. 

02. Utökad ansökan till Matix

I Matix lägger vi stort fokus på dig som person. Därför behöver vi lära känna dig innan vi vet om vi passar för varandra. En kortfattad CV och en personlig text ska skickas in till oss i april. Den utökade ansökan ligger till grund för vilka som kallas till intervju. Vi behandlar endast ansökningar som följer de instruktioner vi ger. Läs antagningsdokumentet noggrant för att se hur du ska gå tillväga. Välkommen med din utökade ansökan till Matix!

03. Första intervjun

Den första intervjuomgången hålls i maj. Kan du inte delta i intervjuerna kommer du inte kunna gå vidare i processen, så reservera datumen i din kalender så fort du har skickat in din ansökan!

04. Andra intervjun

Går du vidare till den andra intervjun deltar du i ett lite djupare samtal med oss. Du får träffa fler av oss i kursledningen och en tydligare bild av vem du är och dina förutsättningar att genomföra Matix växer fram. 

Både du och vi får en tydligare bild om Matix är rätt för dig. 

05. Antagningsbesked (och tacka ja!)

Alla får reda på om de blivit antagna eller ej i mitten av juli via antagning.se. Kom ihåg att aktivt tacka ja till din plats på Matix ifall du har erbjudits en plats.

Antagningsdokument

Har du frågor om att söka till Matix?

 

Hör av dig till Jenny som är vår studentkommunikatör.

 

bild1_edited.png

VÅR PEDAGOGIK

The human side of business

Personlig utveckling 

 

På Matix skapar vi förutsättningar för att du ska kunna låsa upp potential och förmågor. Din resa delar du med dina 30 kurskamrater och därför vågar vi påstå att du inte bara gör en resa under året. Du gör 30. 

Kunskapsutveckling 

 

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxthinder, nya organiseringsformer, omvärldsanalys, trender, strategisk affärsförnyelse, scenarioplanering, akademiskt skrivande, marknadsskapande, förändringsledning, ledarskap, transformering och implementering är områden du lär dig mer om.

Affärsutveckling

Två dagar i veckan är du engagerad i företag med exempelvis affärsanalys, scenario- och strategi-utveckling.

bottom of page