top of page

Olivia Nordblad

Hubbau AB

Därför Matix?

En av anledningarna till att jag valde att söka till Matix var för den unika chansen att få testa på lärandet ute i arbetslivet. Jag kände även att Matix upplägg skulle ge mig möjligheterna att få utvecklas både på ett personligt plan men även kunskaperna rent teoretiskt.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas att kunna få utvecklas både på ett personligt men även professionellt plan för att kunna ta det med mig in i nästa steg i karriären. Jag hoppas också på att få skapa ett stort och härligt nätverk, men även kunna blicka tillbaka på året och min egen utvecklingskurva.

Olivia Nordblad
LinkedIn_logo_initials.png

Hubbau AB

Varför Matix

Vi vill få in nya ögon/perspektiv som kan hjälpa/utmana oss att tänka annorlunda, se från vår målgrupps perspektiv och driva vissa projekt/initiativ som vi vill undersöka för vårt bolags tillväxt.


Vad vi hoppas få ut av samverkan med Matix

Lite nya perspektiv och en någon som kan komma in och utmana oss utifrån vår målgrupps perspektiv. Samt även få möjlighet att utforska vissa strategiska frågor.

Olivia Nordblad
bottom of page