top of page

Nike Thanner

SAC Nordic AB

Därför Matix?

För min del var Matix ett självklart val efter avslutad ekonomutbildning. Jag lockades av att Matix erbjuder en unik kombination av teori och praktik, samtidigt som personlig utveckling och en stark klassgemenskap genomsyrar hela året. Jag tror starkt att Matix kan skapa de bästa förutsättningarna för mig i rätt miljö, med stöd och vägledning från kursledningen, klassen men även partnerföretaget.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag ser fram emot ett roligt och utmanande år tillsammans med 29 andra drivna studenter och en engagerad kursledning. Jag hoppas att jag lämnar matix-året med nya kunskaper, erfarenheter och att jag vågat utmana mig själv. Jag hoppas att Matix gör mig redo för arbetslivet!

Nike Thanner
LinkedIn_logo_initials.png

SAC Nordic AB

Varför Matix:

SAC och Effekta har möjligheten att växa rejält inom våra befintliga affärsområden och inom nya. Vi har påbörjat strategiska initiativ för att uppnå de målen och vill ha förstärkning för att accelerera genomförandet och öka sannolikheten för framgång. Kunskapen som Matix kan bidra med vore värdefull för oss här och nu.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas att få starkare fokus på skalbarhet. SAC och Effekta har varit entreprenördrivna bolag med kund och affär i fokus. För att växa vidare lönsamt behöver vi även blicka innåt och se hur vi ska organisera oss för att uppnå våra ambitioner. Vi tror att deltagande i Matix kan bidra med nya perspektiv som är användbara i vår resa.

Nike Thanner
bottom of page