top of page

Linn Mattsson

GoCo Health Innovation City

Därför Matix:

Matix fångade mitt intresse genom att erbjuda en unik kombination av teori och praktik, personlig utveckling, samt ett fokus på en stark klassgemenskap.


Vad hoppas jag få ut av Matix:

Jag ser fram emot ett utvecklande år där jag får fördjupa mig inom innovation, ledarskap, och strategi, samt applicera dessa kunskaper i praktiken hos ett partnerföretag. Mitt mål med Matix är att få en klarhet i vad som intresserar mig mest inom management och affärsutveckling, för att sedan välja vilken väg jag ska satsa på vidare i min karriär. Jag hoppas på ett spännande år med både personlig och professionell utveckling, samt många fina minnen med klasskamrater och kollegor.

Linn Mattsson
LinkedIn_logo_initials.png

GoCo Health Innovation City

Varför Matix:

Vi behöver skarpa ögon som ser på de områden där vi bryter ny mark och säkerställer att vi på riktigt skapar värde inom innovation för våra kunder och partners, genom datadrivet arbetssätt.

Matix har potentialen att ytterligare accelerera vår värdeskapande utveckling.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Att Matix-studenten utmanar våra processer och personal, blir en del av verksamheten och förmår höja nivån på vår innovationskraft.

Linn Mattsson
bottom of page