top of page

Henrik Hanning

Medfield Diagnostics AB (publ)

Därför Matix?

Jag sökte mig till Matix för att jag under kandidaten saknade kopplingar mellan de teorier som vi lärde oss och den verklighet som pågår där ute. Det är svårt för mig att förstå alla teorier om man inte vet riktigt vad man skall ha dem till. Efter gymnasiet var tanken att endast göra en kandidat och sedan komma ut och jobba, men jag kände mig inte färdig. Jag hade hoppats på att jag efter en kandidat skulle kunna söka vilket jobb som helst, och känna att jag hade klarat av det tack vare tre år på universitetet. Så blev det inte riktigt, jag kände mig bara tre år äldre.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Ett år på masternivå, där man inte bara pluggar utan också får möjligheten att ta med sig plugget ut till riktiga företag, och applicera teorier på verkligheten. Och framförallt får man möjligheten att lära känna sig själv. Vad vill jag arbeta med, vad är jag bra på och vem är jag på jobbet? Jag hoppas att ett år på Matix skall ge mig känslan av att jag kan få vilket jobb jag vill. Och att jag skall veta vilket jobb det skulle kunna vara. Och efter bara några veckor känner jag redan ett större självförtroende inför att ta plats i arbetslivet.

Henrik Hanning
LinkedIn_logo_initials.png

Medfield Diagnostics AB (publ)

Why Matix:

To explore and develop the very best solutions with a combination of scientific/academic work and common practical work experience.


What we hope to gain from our collaboration with Matix

To use the developed material, solutions and tools in the daily business and experience best practice when doing business. Also to experience a creative process together with the student developing both individual and organisational skills.

Henrik Hanning
bottom of page