top of page

Hanna Hanson

Smoothcomp AB

Därför Matix?

Matix lockade för att man får vara ute hos ett företag och i verkligheten använda undervisningen man tar del av. Jag tror verkligen det är en unik möjlighet att på bästa sätt förbereda sig för steget ut i arbetslivet! Det stora fokuset på personlig utveckling och att man går i en klass med hög sammanhållning övertalade mig om att detta var något jag ville vara med på.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

När läsåret är slut hoppas jag att jag blivit utmanad till att utvecklas, fått bättre tillit till mina egna förmågor och förhoppningsvis upptäckt många nya. Dessa nya erfarenheter och verktyg hoppas jag lagt en bra grund när jag fortsätter ut i arbetslivet. Sen vet jag att året kommer bjuda på många fina minnen man har med sig livet ut!

Hanna Hanson
LinkedIn_logo_initials.png

Smoothcomp AB

Varför Matix:

Vi tror på formatet på utbildningen, att eleverna helt går upp i företagens verksamhet under ett helt år. Det är en unik möjlighet att få till sig kunskap från universitet, applicerat och tolkat för vår situation och våra behov


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Ny kunskap och insikter om vad som funkar bra och vad som behöver förbättras i vår affär/organisation. Hjälp att förstå bolagsbyggande ur ett nytt perspektiv.

Hanna Hanson
bottom of page