top of page

Fredrik Ekvall

RCL Holding AB

Därför Matix?

Jag sökte till Matix för att få möjligheten att implementera teoretiska kunskaper i praktiska miljöer. Jag tror att ett mer praktiskt lärande ger mycket och med stöd från kursledning, mentorer och klasskamrater så tror jag att Matix främjar ett mycket inspirerande program.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas på att få utveckla, komplettera och utmana mina kunskaper inom företagande under detta läsåret. Jag hoppas även på att få knyta nya kontakter och inspireras av drivna samt ambitiösa individer under resans gång.

Fredrik Ekvall
LinkedIn_logo_initials.png

RCL Holding AB

Varför Matix

Matix är en unik utbildning som ger studenter möjlighet att få en inblick i arbetslivet genom relevant praktik, något som vi gärna stöttar.

Vår erfarenhet är att Matix en unik möjlighet att utmana oss själva som organisation och en ledare.


Vad vi hoppas få ut av samverkan med Matix

Vår erfarenhet är att Matix ger ett ömsesidigt utbyte med tydlig affärsnytta för både bolaget och studenten. Vi vill erbjuda en bred plattform där studenten får möjlighet att testa sina
förmågor och vinna insikt i hur ett mindre investmentbolag fungerar, medan vi från vår sida hoppas på att bli utmanade och få ett värdefullt utomstående perspektiv.

Fredrik Ekvall
bottom of page