top of page

Felicia Nilsson

F.H. Bertling AB

Därför Matix?

Matix blev för mig ett självklart val då jag såg denna unika möjlighet att kunna kombinera den teoretiska kunskapen med praktiskt lärande. Här skulle jag få chansen att omsätta teorier i praktiken samt utmanas och växa på ett personligt plan. Även att stöttas av, och samarbeta med 29 andra drivna studenter och ha en kompetent kursledning nära till hands, såg jag som ett väldigt unikt upplägg som lockade mig till detta program.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Min förhoppning med Matix är att det blir ett lärorikt år med nya erfarenheter och fina minnen. Jag hoppas kunna uppleva en personlig och professionell utveckling som är av stort värde att ta med sig ut i arbetslivet vid läsårets slut. Jag tror att det kommer bli ett lärorikt, utmanande och framförallt roligt år tillsammans med härliga klasskamrater och kollegor!

Felicia Nilsson
LinkedIn_logo_initials.png

F.H. Bertling AB

Varför Matix:

Studenterna som går Matixutbildningen upplever vi är mycket ambitiösa och de erfarenheter vi har från tidigare år är att de verkligen inspirerar oss på ett bra sätt och fungerar som ett utmärkt bollplank. 


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi önskar att få inspiration och ett bollplank i hur vi kan utveckla vår kommersiella styrning.

Felicia Nilsson
bottom of page