top of page

Sustainion Group AB

Varför Matix:

Matix är ett spännande sätt för oss att få in ungt driv med ofärgat nytänk som kan ta sig tid att lyfta blicken och ta pulsen av branschen. Under ett fokuserat och begränsat projekt hoppas vi få hjälp med att ta tag i bitar som är svårt att hinna med i en annars slimmad organisation


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas att det blir ett bra utbyte mellan företag och student och där vi får ett bra underlag kring vilka områden och tillväxttrender vi skall satsa på inom respektive bolag eller branscher för fortsatt hållbar tillväxt.

Sustainion Group AB

Oskar Zander

Sustainion Group AB

Därför Matix:

Upplägget som Matix erbjuder med både det akademiska och praktiska är unikt och skapar en miljö som främjar utveckling, både på ett personligt och professionellt plan. Genom att få komma ut till ett partnerföretag tillåts vi att testa nya saker, bemöta situationer som är obekväma till en början och våga tro på oss själva. Att dessutom få dela detta år med 29 andra studenter och en stark klassgemenskap, tillsammans med en driven kursledning, gjorde Matix än mer lockande.


Vad hoppas jag få ut av Matix:

Jag hoppas på en personlig utveckling samt att bättre förstå mina styrkor och svagheter. Jag hoppas också att Matix leder till att jag skapar nya perspektiv och tankesätt. Samt att jag tillåts bemästra situationer som till en början kan kännas obekväma och genom detta skapa erfarenheter och lärdomar som jag bär med mig ut i arbetslivet.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page