top of page

Substly AB

Varför Matix:

Matix är ett bra sätt att få stöd och struktur i fokusområden under vår tillväxtresa, såsom, ta fram marknadsanalyser och identifiera sätt för oss att driva försäljning / ökad tillväxt, samt andra förbättringsområden i organisationen som vi kanske är omedvetna om.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Nya tankar och beslutstödunderlag genom analyser som hjälper ledningen driva tillväxt på kort och lång sikt.

Substly AB

Olle Stigenius

Substly AB

Därför Matix?

Jag valde att söka till Matix för att utvecklas både personligt samt professionellt. Utöver detta erbjuds man en unik möjlighet i att applicera teoretisk kunskap i praktiska sammanhang genom partnerföretagen.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas på ett lärorikt år där jag får möjlighet att utveckla mina kunskaper, perspektiv och tankesätt. Med Matix vill jag få värdefulla erfarenheter som kan ge mig goda förutsättningar i min framtida karriär.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page