top of page

OlsAro Crop Biotech AB

Varför Matix:

Vi vill vara med och tidigt knyta till oss framtidskompetens för att stärka vår resa i OlsAro, så vi kan bidra till största möjliga nytta via klimatanpassning av grödor för framtidens jordbruk.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Förhoppning om att få tillgång till nyfiken och riktad kompetens för affärsutveckling för att identifiera nya marknader och partners för fortsatt kommersialisering.

OlsAro Crop Biotech AB

Niclas Jessing

OlsAro Crop Biotech AB

Därför Matix?

Jag kände mig lite lätt vilsen efter att ha avslutat min kandidatexamen och kommit ut i arbetslivet, där jag inte helt visste vad jag ville göra. Efter att ha varit ute i drygt ett år i arbetslivet kände jag mig fortfarande inte klokare och behövde göra en förändring.

När jag väl upptäckte Matix såg jag det som en unik chans att utvecklas och även utmana mig själv på en professionell nivå.

Värdet av att kombinera teoretisk kunskap med praktisk förankring på en avancerad nivå var något jag saknade i min tidigare utbildning. Dessutom får jag även möjligheten att lära känna 29 andra drivna studenter och byta erfarenheter!


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Med Matix hoppas jag att få utvecklas ännu mer på ett personligt och praktiskt plan. Möjligheten av att praktisera på ett partnerföretag hoppas jag ger mig nya insikter och kunskaperna i att lära sig driva ett eget företag, vilket är målet för mig. Samtidigt som jag får den teoretiska kunskapen och stödet av kursledningen. Avslutningsvis hoppas jag även att få påverka och bidra till partnerföretaget, men även att ha det kul under resans gång med både studenter, kursledningen och partnerföretaget!

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page