top of page

Nevin Technologies AB

Varför Matix:

Nevin befinner sig i en expansiv tillväxtfas och är i ständig förändring. Under 2023 har vi genomfört flera betydande investeringar som positionerar oss väl för fortsatt expansion och utveckling de kommande åren. Timingen för ett partnerskap med Matix kunde inte vara bättre, och vi är säkra på att detta kommer att resultera i en win-win-situation för båda parter.


Som student från Matix hos Nevin kommer man från dag ett att välkomnas som en självklar del av gänget. Vi tror stenhårt på att tillit, frihet och autonomi är nycklar till framgång. Därför får man som Matix-student hos oss stort utrymme att experimentera med idéer, föreslå förändringar och ta egna initiativ. 


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

I den snabba tillväxt- och förändringsfas vi befinner oss i måste vi ständigt anpassa oss till nya förutsättningar, ta tillvara på möjligheter som uppstår och tackla de utmaningar vi ställs inför. Sett från Nevins perspektiv representerar Matix en fantastisk möjlighet till nya idéer, angreppssätt och synvinklar som kan hjälpa oss att utveckla företaget. Vi ser verkligen fram emot den här resan tillsammans och kommer att göra vårt bästa för att vår Matix-student får så bra förutsättningar som möjligt. Det övergripande målet är att samarbetet ska vara så givande som möjligt för båda parter.

Nevin Technologies AB

Catherine Nguyen

Nevin Technologies AB

Varför Matix?

För mig var Matix ett givet val, särskilt på grund av den perfekta kombinationen av teoretisk tillämpning med praktisk erfarenhet, den starka klassammanhållningen och den kompetenta ledningen. Det här är en utbildning som ger mig förutsättningarna för att fördjupa mina kunskaper inom affärsutveckling, strategi och ledarskap och omsätta detta i praktiken hos ett partnerföretag.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag ser Matix som en unik möjlighet att investera i mitt professionella och personliga jag - tillsammans med 29 andra drivna studenter. Efter Matix ser jag mig vara självsäkrare i min professionella roll, mer redo än någonsin att ta mig an arbetslivet på riktigt

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page