top of page

NEKTAB, Nordisk Elkraft Teknik AB

Varför Matix:

Genom partnerskap inom hållbar affärsutveckling förverkligar vi Sveriges klimatneutrala framtid. Vi ser ett samarbete med Matix som ett sätt att accelerera vår framgång tack vare gemensam inriktning och satsning på affärsutveckling.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi är övertygade om att samarbetet med Matix kommer att erbjuda en uppsättning innovativa synsätt. Genom detta partnerskap önskar vi en fördjupad insikt, nyvunna perspektiv och förbättrad kunskap om hur vi bäst kan fördela våra resurser för att maximera vår potential och nå våra mål. Tack vare att vi når våra mål, är vi också en del av bidraget till att Sverige kan nå målet att bli klimatneutralt till 2045. Vi ser fram emot att ta del av studenternas utbildning och att aktivt engagera oss i dialog, där vi hoppas att vårt partnerskap ger ömsesidig inspiration och utveckling i denna mycket aktuella och spännande bransch. 

NEKTAB, Nordisk Elkraft Teknik AB

Alexander Larsson

NEKTAB, Nordisk Elkraft Teknik AB

Därför Matix?

Jag valde Matix för att det är en unik möjlighet att få kombinera det akademiska med det praktiska i en utmanande företagsmiljö. Dessutom gillade jag programmets inriktning och fokus gällande personlig utveckling. Matix är ett fantastiskt tillfälle att få förbereda sig inför det riktiga arbetslivet och att våga ta det “första” steget mot livet som väntar efter studierna.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas på att Matixåret kommer att vara fullt av utmaningar där jag får utvecklas personligt och bredda mina kunskaper. Jag ser också fram emot att lära mig mycket som kommer och hjälpa mig på vägen mot mina karriärmässiga mål. Att därtill få dela denna resa med 29 andra klasskamrater och utbyta erfarenheter ser jag starkt fram emot!


LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page