top of page

Lundby Container Service LCS AB

Varför Matix:

Vi ser fram emot att få ytterligare drivkraft till vår tillväxtresa genom att välkomna ett långsiktigt samarbete med en student och akademin. Vi vill ge oss förutsättningar och säkra att vi kontinuerligt tar intryck av vår omvärld och nya perspektiv som ges, både av en driven student men också forskning och nytt lärande inom akademin.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi ser fram emot ett år av nya perspektiv och ett gemensamt lärande för både student och oss som företag. Då vi är i en nystart med ny strategi & affärsplan och tillväxt på agendan så hoppas vi att rätt individ får möjlighet att ge mycket ny input samt möjligheten att driva kommersiella och strategiska projekt som stärker vår framtid som företag.

Lundby Container Service LCS AB

Wilma Deleryd

Lundby Container Service LCS AB

Därför Matix?

Jag har valt att gå med i Matix av flera betydelsefulla anledningar. Först och främst ser jag Matix som en fantastisk möjlighet till personlig och professionell utveckling. Genom att koppla samman teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet på ett företag tror jag att jag kan växa på ett sätt som inte är möjligt i en ren akademisk miljö. Dessutom lockades jag av de olika spännande modulerna samt att vara en del av en klass med drivna studenter.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Mitt hopp är att efter detta år kommer jag ha gjort framsteg i min personliga utveckling och byggt upp en starkare tillit till mina egna förmågor. Jag ser fram emot att våga ta på mig och hantera stora utmaningar inför det kommande arbetslivet. Matix ger mig en möjlighet att praktisera vad jag har lärt mig och utveckla nya perspektiv och tankesätt, och jag hoppas att jag kan vara en värdefull tillgång för mitt partnerföretag. Att dela detta år med 29 andra likasinnade och motiverade studenter gör mig ännu mer entusiastisk inför vad som komma skall.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page