top of page

Lumeo Technology AB

Därför Matix:

Vi är ständigt på jakt efter nya talanger. Med Matix nära samarbete med näringslivet tror vi att det är en perfekt match för att skapa en dynamisk miljö som bygger framtida innovationer, för att citera Ingvar Kamprad - "det mesta är ännu ogjort".


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi vill erbjuda ett tätt samarbete med Matix studenten med förhoppning om långsiktigt samarbete och relation. Då vi är ett litet bolag i tillväxtfas blir varje pusselbit enormt viktig. Just nu är vi i en tid av förändring där vi behöver stöd i att både upptäcka nya affärsområden och skala upp internationellt. 


Under hösten kommer vi även arbeta tätt med Business Sweden för att ta nya marknadsandelar internationellt genom deras CATALYST program. Vi vill att vår Matix student ska vara med och forma den strategin tillsammans med oss.

Lumeo Technology AB

Julia Airey

Lumeo Technology AB

Därför Matix?
Jag valde att söka till Matix då jag ville kombinera det teoretiska med det praktiska och bli mer involverad i mitt lärande. Matix erbjöd just detta, en hög utbildningsnivå kombinerat med olika uppdrag ute hos ett partnerföretag. Vidare prioriterar programmet personlig utveckling vilket jag värderar högt.


Vad hoppas jag få ut av Matix?
Jag vill ta mig utanför min trygghetszon både personligt och professionellt. Detta hoppas jag kunna göra genom utmanande uppgifter och uppdrag. Jag vill samla på mig så mycket erfarenhet och lärdomar som möjlig inför framtida yrkeslivet. Vidare hoppas jag på minnen och vänner för livet!

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page