top of page

Lumeo Technology AB

Varför Matix:

Vi är ständigt på jakt efter nya talanger. Med Matix nära samarbete med näringslivet tror vi att det är en perfekt match för att skapa en dynamisk miljö som bygger framtida innovationer, för att citera Ingvar Kamprad - "det mesta är ännu ogjort".


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi vill erbjuda ett tätt samarbete med Matix studenten med förhoppning om långsiktigt samarbete och relation. Då vi är ett litet bolag i tillväxtfas blir varje pusselbit enormt viktig. Just nu är vi i en tid av förändring där vi behöver stöd i att både upptäcka nya affärsområden och skala upp internationellt.

Lumeo Technology AB

Henrik Hanning

Lumeo Technology AB

Därför Matix?

Jag sökte mig till Matix för att jag under kandidaten saknade kopplingar mellan de teorier som vi lärde oss och den verklighet som pågår där ute. Det är svårt för mig att förstå alla teorier om man inte vet riktigt vad man skall ha dem till. Efter gymnasiet var tanken att endast göra en kandidat och sedan komma ut och jobba, men jag kände mig inte färdig. Jag hade hoppats på att jag efter en kandidat skulle kunna söka vilket jobb som helst, och känna att jag hade klarat av det tack vare tre år på universitetet. Så blev det inte riktigt, jag kände mig bara tre år äldre.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Ett år på masternivå, där man inte bara pluggar utan också får möjligheten att ta med sig plugget ut till riktiga företag, och applicera teorier på verkligheten. Och framförallt får man möjligheten att lära känna sig själv. Vad vill jag arbeta med, vad är jag bra på och vem är jag på jobbet? Jag hoppas att ett år på Matix skall ge mig känslan av att jag kan få vilket jobb jag vill. Och att jag skall veta vilket jobb det skulle kunna vara. Och efter bara några veckor känner jag redan ett större självförtroende inför att ta plats i arbetslivet.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page