top of page

Hospitality Insights AB

Varför Matix:

Genom att få ett fokus, stöd av de senaste teorierna och principerna omsatt till den verklighet och i det spännande läge vi befinner oss i ger oss möjligheten att fatta kloka och lönsamma beslut kring marknaden, vårt erbjudande och tillväxtpotential.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Låta individen från Matix/Handels hjälpa oss att skapa en tydlig strategisk plan för Hospitality Insights potential, affärsmodell(-er), expansion och individ-& organisationsutveckling. 

Hospitality Insights AB

Alexandra Wallin

Hospitality Insights AB

Därför Matix?

Jag valde att söka Matix för att jag kände ett behov av att utmanas och göra något nytt. Efter att läst tre år i en större klass, där man lätt blir en i mängden, såg jag det som en unik möjlighet att nu få vara en del av ett mindre sammanhang. Jag lockades av att omges med 29 duktiga elever och tillsammans utvecklas och lära oss av varandra. Lärarnas imponerade kompetens och bakgrund från näringslivet såg jag som en väldigt värdefull tillgång. Att dessutom få möjligheten till praktisk utbildning, och lära mig från kollegor på ett företag, såg jag som unikt. Sammantaget trivs jag i sociala miljöer med starkt kunskapsutbyte, vilket är anledningen till varför Matix blev det självklara valet för mig.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Med Matix hoppas jag kunna utvecklas både personligt och professionellt. Jag hoppas få bygga relationer med klasskompisar, såväl som lärare och företag. Framförallt hoppas jag på ett mycket roligt och minnesvärt år med vänner för livet.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page