top of page

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

hjalmar_3.jpg
Logotyp Handelshögskolan, Göteborg

Under Matix-året lärde jag mig mer än jag upplevt på flera år.

Hjalmar Carlstein, Business & Marketing Coordinator PS Partner AB Matix 2022

Unik Magisterkurs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Matix är en ettårig magisterkurs som kombinerar akademisk fördjupning med affärsutveckling i företag. Varje år antar vi 30 studenter och lika många företag som ingår partnerskap med Handelshögskolan. 

Företag får under året ett team av studenter som genomlyser företagets utvecklingsbehov. Som student genomför du dina kursuppgifter i det företag du är utsedd att ansvara för. Ditt personliga affärsmannaskap utvecklas och tränas i ditt team och i företaget.

De akademiska kurserna är innovation, strategi och förändringsledning. Parallellt faciliteras reflekterande ledarforum. Kort och gott det vi anser framtidens ledare behöver vara mästare på!
Autoscroll
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page