I Matix lärde jag mig omsätta teori i affärs-mässiga sammanhang
Miranda Engdahl, Management Consultant, Capgemini
Matix 2014

bulb.png
INNOVATION

...att analysera företag och hur de förhåller sig till sin omvärld.

compass.png
STRATEGI

...att förstå företags omgivning och staka ut rätt väg framåt.

emoticon.png
FÖRÄNDRINGS-LEDNING

...att få de som påverkas av förändringar att tycka de är det bästa som hänt dem.

rocket.png
LEDARSKAP

...att genomföra framgångsrika förflyttningar från nuläge till "nyläge".

Framtidens ledare är mästare på...

Matix utvecklar framtidens ledare

Studenter, företag och kursledning delar med sig av erfarenheter från Matix

  • Vad gör studenter i sina partnerföretag?

  • Hur ser de på att delta i ett Partnerföretag?

  • Vad har de lärt sig från sina studier i Matix?

  • Vad har partnerföretag fått ut av att delta i Matix? 

  • Vad arbetar tidigare studenter med idag?

  • Hur ser de på sin utveckling sedan de gick Matix?

Klicka på bilderna, se filmerna och läs reportagen!

Webinar från 21/4 

Framtidens Ledarskap

Matix Business Lab

Utveckling i Matix sker på tre plan

Kunskapsutveckling

Vi använder oss av forsknings-baserade metoder och affärsverktyg för att hjälpa våra studenter och företag att nå djupare insikter om var de befinner sig, vart de ska och hur de ska ta sig dit.

Personlig utveckling

"The human side of business" innebär för oss förståelse för att organisatorisk utveckling tar sin utgångspunkt i den personliga utveckling som sker inom en organisation. Den personliga utvecklingen är därför en central del av Matix.

Affärsutveckling

När nya kunskaper kombineras med personlig utveckling hos våra studenter blir resultatet värdeskapande affärsutveckling. Det är en spännande lärprocess där våra studenter lär sig av partnerföretagen och där företagen lär sig av studenterna.

 

Gitta Perez-Hertzman

VD, Wonderbrand

Att vara med i Matix är omvälvande, spännande, lite läskigt och helt fantastiskt!

Julia Ewel 

Student 2017/2018

Jag har lärt mig så mycket under Matix. Både om affärsutveckling och ledarskap, men framförallt om mig själv.

Christer Sigurd 

VD, ETP Kraftelektronik

Att få in en person som tittar på verksamheten med fräscha ögon och ifrågasätter sånt man tar för givet har skapat många aha-upplevelser och

fått mig att tänka efter.

Utan tvekan den bästa tiden av mina fyra år på Handelshögskolan i Göteborg.

Hector Thomke 

Student 2015/2016

Är du redo att förändra(s)?

Matix hjälper studenter och partnerföretag att utvecklas. Vi bidrar med kunskaper och perspektiv som utvecklar ett praktiskt och humanistiskt ledarskap. Under utbildningen tränas affärsmannaskap med hjälp av bland annat de senaste forskningsrönen inom modulerna innovation, strategi, förändringsledning och ledarskap. Uppdrag ges att anpassa modulerna efter varje partnerföretags situation och applicera det direkt i dess verksamhet. Matix dokumenterat välfungerande modell för tillväxt och ledarskap i förändring har visat sig ge en stor organisatorisk utveckling för partner-företagen och en stor personlig utveckling för studenter.

Matix är en ettårig universitetsutbildning på avancerad nivå inom områdena affärsutveckling, ledarskap och förändringsledning på Handels-högskolan vid Göteborgs Universitet. Vår akademiska fördjupningsutbildning fokuserar på inlärning, snarare än utlärning.

Forskning har tydligt visat att ju mer en människa involveras i sitt lärande, desto mer lär hen sig. I Matix lärandeprocess ser vi därför studenter och företag som aktiva medskapare av sitt lärande snarare än som passiva mottagare. Vi antar partnerföretag och studenter till utbildningen genom en gedigen process som säkerställer att de med rätt förutsättningar att tillgodogöra sig vårt lärande och utveckling erbjuds att delta.

Matix metodik innebär i korthet att:

  • tre dagar per vecka tar studenterna del av de senaste forskningsrönen, metoderna och verktygen inom strategisk affärsutveckling, förändringsledning och ledarskap. Under dessa dagar anpassar studenterna också dessa modeller till deras respektive partnerföretags förutsättningar så att de kan användas på plats och bidra till konkret verksamhetsutveckling.

  • två dagar per vecka befinner sig studenterna på plats i de medverkande partnerföretagen och applicerar situationsbaserat utbildningens metoder och verktyg genom olika affärsutvecklande insatser.

Matix metodik skapar stor kunskaps- och individutveckling hos studenterna och en lika stor grad av organisatorisk utveckling för deltagande partnerföretag. Ofta får studenternas insatser under Matix en affärskritisk påverkan på partnerföretagens framtida utveckling.

Som student på Matix får du inte bara tillgång till modeller och forskningsbaserad kunskap inom ledarskap och förändringsledning. Under året arbetar du med strategiska och verksamhetsutvecklande insatser på plats i ett av våra spännande partnerföretag. Du lär dig genom att aktivt påverkas av hur organisationer och ledarskap fungerar i verkligheten, samtidigt som du är med och vidareutvecklar det praktiska, effektiva och framgångsrika ledarskapet inom ditt partnerföretag. Vi lägger stort fokus på din personliga utveckling och vår intention är att utveckla hela individen och göra dig mer redo för såväl arbetslivet som livet i allmänhet.

Som partnerföretag till Matix blir ni en del av en dokumenterat välfungerande process för att vidareutveckla företag i tillväxt. Ni får tillgång till forskningsbaserade kunskaper och metoder för verksamhets- och affärsutveckling. Dessa metoder anpassas och appliceras direkt i era verksamheter av våra nyfikna studenter. Studenterna kommer utmana er och få er att tänka till. De kommer arbeta med strategiska frågeställningar, ge er nya perspektiv och arbeta fram beslutsunderlag. Studenternas arbete leder till organisatorisk utveckling i ert företag men innebär också möjligheten till ledarskapsträning för dig som är entreprenör eller ledare i ett tillväxtföretag.

Under stora delar av året befinner vi oss strax utanför trygghetszonen. Det gör Matix omvälvande, spännande, lite läskigt och helt fantastiskt. Frågan är bara när du tänker anta utmaningen? Anmäl ditt intresse för att få chansen att bli ett av de 30 utvalda företagen eller om du är student, en av 29 andra lyckligt lottade studenter.