MATIX - MANAGEMENT AV TILLVÄXTFÖRETAG

Vi samverkar årligen med 30  företag som har ambition att fortsätta att utvecklas.  
Vi antar 30 studenter via djupintervjuer som har en kandidatexamen i företagsekonomi och personlig lämplighet.
Vi matchar  företag och studenter för ett 9 månader långt partnerskap med fokus på företagsutveckling.

ANSÖKAN FÖR LÄSÅRET HT17 VT18 ÄR STÄNGD. NY ANSÖKNINGPERIOD SKER TILL LÄSÅRET 18-19