top of page
  • Matix

Inga tentor! Men företagsanalyser!!

På Matix genomgår vi fyra stycken moduler: innovation, strategi,

förändringsledning och uppsats. För de tre första nämnda skriver vi

företagsanalyser. Jag (mitt namn är Edward!) tänkte med detta inlägg beskriva hur det fungerar och vad jag tycker om att skriva företagsanalyser istället för tentor.


Syftet med företagsanalyserna är att självständigt utifrån

förutsättningarna på partnerföretaget identifiera möjligheter,

utmaningar och förbättringsområden inom ramarna för respektive

modul. Det är alltså individuellt hur du väljer att tolka uppgiften och

vilken inriktning företagsanalysen får.


Den förmodligen främsta anledningen till att jag valde Matix var

eftersom kursupplägget var annorlunda. Det som jag upplever är

positivt med företagsanalyserna är att det som vi lär oss under

föreläsningar, seminarium och gästföreläsningar både kan

appliceras i det dagliga arbetet på partnerföretagen men såklart

också till företagsanalyserna. Min uppfattning är tentaplugg ofta

leder till att man lär sig att ta in mycket information på kort tid men

aldrig får möjlighet att applicera kunskapen i verkligheten.


När vi läser modulerna sker den praktiska kopplingen per automatik,

jag tänker hela tiden på hur det vi lär oss skulle kunna appliceras på

mitt partnerföretag Acumis Minds, detta bidrar till ständig reflektion

eftersom det går att sätta kunskapen i ett sammanhang.


Jag tycker också det är kul att det man lär sig och det man skriver

faktiskt bidrar till något. Att skriva en tenta eller en inlämning på

universitet känns ofta som att bara lämna in något för rättning och

sen få ett kvitto på att man klarat av det. Det som är roligt med

företagsanalyserna är att om företaget gillar det man presenterar

kan man få möjlighet att arbeta vidare inom området och utveckla

analysen ytterligare.


Företagsanalyserna blir således motiverande för mig eftersom mina

analyser faktiskt kan användas i företaget och bidrar till nya

perspektiv och i många fall förbättringar i verksamheten.


Mvh

Edward

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page