top of page
  • Skribentens bildAdmin

Ett unikt sätt att studera på universitetet

Hejsan,

Amanda heter jag och nu är det min tur att dela med mig av min upplevelse från en stor del av Matix: de fyra modulerna.

Matix skiljer sig väldigt mycket gentemot det jag var van vid från mina tidigare studier på Handelshögskolan och troligtvis skiljer det sig även från dina tidigare erfarenheter. Istället för att avsluta varje kurs med en traditionell tenta har vi på Matix moduler med skriftliga företagsanalyser som examination. Modulerna är innovation, strategi, förändringsledning och magisteruppsats. Vi har under modulerna skrivit två företagsanalyser men också skapat en egen modell innan magisteruppsatsen vi nu är mitt uppe i.

Syftet med att skriva företagsanalyser är att hitta utmaningar/potentiella förbättringsområden på våra partnerföretag som relaterar till varje moduls innehåll. Studenternas företagsanalyser skiljer sig därför väldigt mycket åt. Jag har skrivit om hur mitt partnerföretag idag arbetar med kundrelationer för att skapa tillväxt, medan min andra analys gick ut på att förstå hur partnerföretaget skapar värde för kunder i säljprocessen.

Upplägget är en av de främsta fördelarna med Matix enligt mig. Det innebär en större frihet och genererar mer kunskap än vanliga tentor då man arbetar med en analys under en lång tid och lär sig under skrivandets gång. Det har på så sätt gått att tillämpa teori och lärdomar från alla föreläsningar och seminarium som vi haft. Upplägget på analysen är precis som en uppsats men i mindre skala med en inledning, problemdiskussion, teori, metod, empiri samt analys och slutsats, där intervjuer och observationer från partnerföretaget blir empirin. På så sätt har det gett oss chansen att öva inför magisteruppsatsen flera gånger om, en sådan lyx!

Nu kanske du sitter och tänker, oj vad mycket skrivande... men det handlar inte om att skriva tiotals sidor och bara lämna in. Innehållet är det viktiga samt att du skriver om något som ditt företag kan använda i sin utveckling och tillväxt. Det roliga med att skriva analyser har varit att jag fått möjligheten att faktiskt bidra till något, det hade inte varit möjligt om jag suttit och pluggat inför en tenta ensam. Jag har fått chansen att hela tiden bolla mina idéer och tankar med mitt lärteam, klasskompisar och partnerföretaget.

Under skrivprocessens gång pågick en konstant dialog genom handledningstillfällen och på så sätt fick vi feedback från både kursledning och klasskompisar. Det var nödvändigt för att göra ändringar och förbättringar, för att sedan skicka in arbetet till partnerföretaget och ha skapat en ännu bättre slutprodukt. Analyserna har sedan presenterats för partnerföretaget vilket gör att vi fått öva på presentationsteknik. Det i sin tur öppnar sedan upp för nya arbetsuppgifter, jag fortsatte min analys kring säljprocessen genom att utforma en försäljningsstrategi för 2021 åt företaget.


I och med att analysen baseras på teori och partnerföretagets förutsättningar så finns det en tydlig praktisk och verklig koppling. Således skapas en konstant reflektion och ökad kunskap och jag kan ärligt säga att jag lärt mig mer detta året på Matix än på något annat år på universitetet. Så om du gillar tanken av ett unikt upplägg hoppas jag att du sökt till Matix 21/22!

Ha det så bra,

//Amanda


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page