top of page
  • Matix

"Det roligaste och mest utmanande projektuppdraget under mitt år på Matix"

Generellt sett får en Matix-student ett stort förtroende från start när de kommer in till respektive partnerbolag. Tillsammans i klassen har vi studenter fått och tagit möjligheter att driva igenom en mängd olika projektuppdrag. Genom klassens tighta relation gentemot varandra, delar vi varandras erfarenheter för att tillsammans hjälpas åt för att optimera och effektivisera våra enskilda projektuppdrag. Detta inlägg kommer lyfta upp och bjuda in er till hur jag

genomfört ett av mina projektuppdrag, närmare sagt projektledning.

Det roligaste och mest utmanande projektuppdraget jag tagit på mig hittills under mitt år på Matix, är definitivt att projektleda ett nyintaget marknadsteam på sex drivna personer. Mitt partnerföretag är ett startup företag som nyligen har lanserat sin tjänst på marknaden och vid lanseringen togs beslut om att ta in sex drivna praktikanter att tillsammans med mig och ledningen lägga fokus på digital marknadsföring. Projektet hamnade i mina knän genom att jag och företagets VD

kommit överens om att låta mig testa mina ledarskapsförmågor. Det lät super och jag var taggad att sätta igång, men vad jag inte hade koll på vad hur utmanande processen skulle bli.


Det var strax innan jul som jag började ta fram en övergripande strategi för

kommande insats inom digital marknadsföring. Strategin innehöll riktlinjer, aktiviteter för samtliga personer som skulle komma ingå i marknadsteamet.

Tillsammans med ledningen satte vi tydliga delmål och mål för att någonstans ha

en vision att följa under arbetets gång. Jag var beredd på att det skulle innebära

mycket arbete från min sida, men hur mycket som skulle krävas, var ännu oklart.


Arbetet satte igång och vi alla jobbade på för att genomföra vår första lanseringskampanj som sedan mynnade ut till flera olika kampanjer med noggrant utvalda tidpunkter för publicering. Praktikanterna i marknadsteamet hade olika roller vilket gick i linje med deras utbildningar. De alla var studenter från yrkeshögskolor här i Göteborg och tillskillnad från en Matix-student är de mer specialiserade inom ett område, medan syftet med att vara Matix-student är att ha ett mer strategiskt helhetsperspektiv på sitt partnerföretag. Projektet var mycket givande och att projektleda ett team som arbetar 5 dagar i veckan när man själv enbart är på företaget 2 dagar i veckan, medförde utmaningar och en viss problematik. Det blev många sena kvällar och en ständig uppkoppling för att hålla koll på processen. Till min hjälp hade jag en från ledningen med tidigare kunskaper inom digital marknadsföring som kunde avlasta mycket de dagarna jag inte var på plats. Som projektledare landade många frågor hos mig och jag behövde snabbt agera och finnas där för att skapa tydlighet och se att vi följer vår vision.


Nu i efterhand är jag tacksam att jag tog på mig denna utmaningen och drivit

igenom den helhjärtat, då det har bidragit till att min kompetens inom ledarskapet har utvecklats. Jag hade tidigare klara tankar på vad som är viktigt som ledare, men att få testa de tankarna i praktiken, gav genast ett facit på vad som fungerar bra och mindre bra. Bortsett från allt jag lärt mig att driva detta projektuppdraget inom mängder olika områden och roller, fick jag en stabil grund att ta med mig till vidare uppdrag med en ledande karaktär. Det gav även stora fördelar för mig i vår tredje modul, förändringsledning.


Till sist vill jag skicka med alla läsare, att om ni är nyfikna på projektleda och får

chans samt förtroende att göra det. Ta då mitt råd, gör det!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page