top of page

Att arbeta på ett partnerföretag

Arbetet man gör på sitt partnerföretag skiljer sig väldigt mycket beroende på vilket företagman är på, vad de behöver hjälp med och vad man själv är intresserad av. Som ni säkert redan förstått hittills är vi under året där framför allt torsdagar och fredagar. Detta kan dock variera, speciellt under vårterminen när det är färre föreläsningar och mer flexibel tid till uppsatsskrivning. Många utomstående tror att det handlar om praktik men Matix är ganska tydliga med att det inte är det. Arbetet på partnerföretaget är via skolan och vi får inget betalt för det, så på det sättet är det som praktik. Den största skillnaden skulle jag dock säga är att vi huvudsakligenfokuserar på strategiska frågor och affärsutveckling så vi jobbar inte operativt. Detta gör att man kan lära sig väldigt mycket oavsett om man är insatt i, eller har kunskap inom branschen eller företagets verksamhet sedan innan eller inte.


Jag, till exempel, är på ett företag som heter Internet.se och jobbar inom teknik/IT-branschen med domännamn och hemsidor. Detta är inget jag vet något om sedan innan men känner fortfarande att jag kan bidra väldigt mycket till företaget. Jag har inte kontakt med kunderna så jag behöver inte lära mig detaljer om hur tjänsterna fungerar men genom att skapa sig en förståelse för branschen och företaget som helhet kan jag fortfarande delta i utvecklingsarbetet och strategifrågorna. Jag jobbar tätt med VDn och får stor insyn hos koncernledningen vilket jag ser som en stor möjlighet och väldigt lärorikt. Dessutom lär jag mig väldigt mycket om en bransch jag tidigare inte varit så intresserad av.


I vår klass har det varit väldigt varierade uppgifter och projekt som drivits på partnerföretagen. Några exempel är: affärsutveckling i allmänhet, employer branding, internationalisering, konkurrentanalyser, styrning och ledarskap, företagskultur och värderingar, varumärkesutveckling, marknadsstrategier samt kundnöjdhet. Ibland är det väldigt utmanande och det är mycket ens eget ansvar att driva projekt, men samtidigt är det otroligt lärorikt och man får chansen att påverka sitt eget arbete och ett företags framtid. Eftersom man inte är anställd på företaget har man alla möjligheter att testa och göra fel, man kan ju inte bli sparkad! Jag talar nog för många i klassen när jag säger att det är på partnerföretaget man lär sig mest och en sådan här chans får man inte många gånger i livet!


Amanda

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page