Matix goda rykte bygger på vår förmåga att skapa fruktsamma samarbeten mellan akademi och näringsliv.

 
Vi tar matchningen på största allvar.

De bästa matchningarna är inte alltid de mest självklara. Kunskap och förståelse om studenternas kompetens och behov, samt företagens situation och utmaningar är viktiga faktorer för en bra matchning.

Inför och under intervjun
 
note.png

Senast 27 augusti

Företagsinformation  innan intervjun

Genom att ni skickar oss fakta innan intervjuer om ert företag, er organisation och er utveckling kan studenternas intervjuer fokusera på att lära känna er och de förutsättningar ett samarbete med er kan innebära. 

 

Under augusti och senast den 27 augusti behöver vi företagsinformationen.

list.png

6-10 september

Praktisk information om intervjudagen

Plats: Via ZOOM Videokonferens

 
När ni bokat er tid för intervju och signerat en avsiktsförklaring om att delta som partnerföretag har ni en garanterad plats för Match-intervju. Både bokad tid och signerad avsiktsförklaring (LOI) måste vara på plats före Intervjuer.

 

Datum: Den halvdag ni valt och fått bekräftad någon av dagarna 6-10 september.

Upplägg: Ni intervjuas av 6 olika team med 5 studenter i varje. Tiden hos varje team är 25 minuter. Mellan varje team har ni 10 minuters paus. Efter halva tiden har ni 40 minuters paus. 
 

Syfte: Metodiken och frågorna är skapade av Matix och studenterna utför intervjuerna för att möta er bakom företagen och få insyn i förutsättningarna för att genomföra Matix-året ihop med er. När ni deltar som Partnerföretag deltar ni i ett program på Handels-högskolan. Den student vi väljer att matcha med er har de kvaliteter som kommer behövas för att genomföra företagsanalyser, ge perspektiv och kunskaper samt medverka i uppdrag.

Studenterna möter er som personer, får lyssna och tala med er, vilket ger dem insyn om er som företag och personer. Ni får också förståelse för vår målgrupp av studenter 

unlock.png

11-24 september

Förutsättningar för matchning

Mellan den 11 och 24 september genom-för vi vårt match-arbete. Intervjuerna klargör förutsättningar för att vi ska kunna identifiera en lämplig Matix-student för er.

  • 36 företag deltar i intervju och 30 företag matchas med varsin student. 

  • Fler företag än vi har studenter medverkar i intervjuer för att vi ska uppnå lämpliga matchningar.

  • Vi väljer ut den student vi vill matcha med er baserat på Matix-årets syften och mål för både student och företag. 

Att delta som Partnerföretag innebär att delta i samverkan med akademin för utbyte av kunskaper, perspektiv och utveckling. Matix står för Management av tillväxt. Management är en akademisk disciplin med lärande och forskning inom bl a organisation och ledarskap. Vi skapar kunskapsutbyte om att leda och driva växande företag. Den student vi matchar med er kommer utmana på ett eller flera sätt, för att utveckla ert "Management av tillväxt". Ni som företag kommer vara utmanande för studentens utveckling.

 

Om ni valt att delta litar ni till vår förmåga att matcha. Vi matchar inte någon specifikt önskad student med ett visst företag. Vi tillåter inte heller företag och studenter att ta kontakt med varandra före eller under match-processen. Sådana kontakter sätter förutsättningarna för att matcha studenter och företag ur spel och innebär att företaget inte kan delta som Partnerföretag till oss.

 

Vad som händer efter intervjun
 
check.png
check.png

Återkoppla reflektioner efter intervju till oss

Efter intervjudagen har du chans att återkoppla reflektioner från dagen. Det kan exempelvis handla om insikter om inriktning på uppdrag och projekt ni fått genom att intervjuats av studenterna.

Analys av intervjusvar och start av matcharbete

Veckan efter match-intervjuer analyserar vi alla svar som gavs vid intervjuerna. Tillsammans med den företagskännedom vi har sedan tidigare påbörjas matcharbetet.

check.png
check.png

Avstämningar med studenter och företag

De följande två veckorna i september sker löpande samtal med studenterna om deras preferenser och successiva kontakter sker med er i företagen, antingen för att presentera en konkret match, eller för att ställa fler frågor för att matcha rätt.

Matchbesked lämnas

Vi kommer lämna besked om vilken student som matchats med ert företag, troligen mellan den 22-24 september. Den student som matchats med er tar också personlig kontakt för att boka tid och plats för första introduktionsdagen, som är den 27 september.

check.png

Studentens första vecka hos er

Vecka 40 är vad vi kallar "start & lära känna-veckan". Under denna vecka disponerar ni och studenten tiden fritt för att lära känna varann och för att studenten ska lära känna verksamheten och era medarbetare. De har vissa uppdrag med sig, men i stor utsträckning behöver ni ha en plan för hur ni ombordar personen så väl som möjligt.

check.png
check.png

Uppstartsträff för partnerföretag

I vecka 41 har vi ett uppstartsseminarium för alla medverkande partnerföretag.

Om ni ska få en bra start och förstå Matix uppägg är det viktigt att ni prioriterar att delta. Vi ger en beskrivning av de analysuppdrag studenterna kommer genomföra i företaget inom sina ämnesmoduler. Ni deltar även i ett seminarium om den första kursmodulen som är Företagsanalys och innovationsledning.

Vecka 41 torsdagar och fredagar i företaget startar

Från och med vecka 41 startar den rutin som innebär att studenten är på plats i företaget varje torsdag och fredag. Det pågår sedan fram till början av juni året därpå.

 
 
 
Så här jobbar vi inför matchningen
Studenter

 

När matchningen startar har vi arbetat med studenterna i en månad. Under den perioden lär vi känna studenterna på djupet och lägger grunden för en stark gemenskap inom klassen. Vår pedagogik bygger på att kurskamrater och kursledningen både stimulerar, utmanar och fungerar som en trygg hamn under utbildningens gång. Detta är nödvändigt för att studenterna snabbt ska växa in i sin roll och ta för sig i företagen. Samtidigt som detta pågår växer en tydlig bild av varje students målsättningar, egenskaper, kompetens och behov av utmaningar fram.

421A6356 (komprimerad).jpg