VÅR PEDAGOGIK

The human side of business

Först när en organisation och personerna i den har samma utgångspunkt och riktning sker lärande och utveckling på riktigt. Vi hjälper studenter och företag att hitta dit.

 

Vår pedagogiska

utgångspunkt

Vår intention är att utveckla hela individen och göra våra studenter mer redo för såväl arbetslivet som livet i allmänhet

Handelshögskolans Matix-program kan ses som en passage mellan högskola och (arbets)liv. Utbildningen syftar till att bygga kunskaper, attityder och kompetenser för livet efter de akademiska studierna. 

 

Under denna resa erbjuder utbildningen regisserade och oregisserade utmaningar i skarpt läge. Matix erbjuder stöd och tillräcklig tydlighet för att våra studenter ska kunna ta sig an de möjligheter som året erbjuder på ett personligt och självständigt sätt. I denna lärandeprocess ser vi studenten som en aktiv medskapare av sitt lärande snarare än en passiv mottagare av utbildning. Vår intention är att utveckla hela individen och göra våra studenter mer redo för såväl arbetslivet som livet i allmänhet.

 

Under Matix-året är klassen och gruppen en katalysator för den personliga utvecklingen. Våra studenter lär och växer inte bara i en grupp, utan som och av en grupp. Klassen är den miljö som stimulerar, stöttar och utmanar den enskilde studentens utveckling. Där skapas den psykologiska trygghet som behövs för att stretcha sin komfortzon och där hämtas den energi som behövs för att försöka igen när året bjuder på motstånd – I klassen uppstår ett nätverk av support och stöd som varar långt efter examensdagen.

Den stora personliga utveckling som sker hos våra studenter leder också till tydliga avtryck i de organisationer som deltar som partnerföretag. I takt med att året går får våra studenter en närmast unik inblick i hur dessa företag egentligen mår och fungerar. Detta leder till att våra studenter inte bara på ett pricksäkert sätt klarar av att visa vägen framåt. De är också med på en del av den resan.

Matix utvecklar studenter och företag på tre plan

Kunskapsutveckling

Vi använder oss av forsknings-baserade metoder och affärsverktyg för att hjälpa våra studenter och företag att nå djupare insikter om var de befinner sig, vart de ska och hur de ska ta sig dit.

Personlig utveckling

"The human side of business" innebär för oss förståelse för att organisatorisk utveckling tar sin utgångspunkt i den personliga utveckling som sker inom en organisation. Den personliga utvecklingen är därför en central del av Matix.

Affärsutveckling

När nya kunskaper kombineras med personlig utveckling hos våra studenter blir resultatet värdeskapande affärsutveckling. Det är en spännande lärprocess där våra studenter lär sig av partnerföretagen och där företagen lär sig av studenterna.

Vill du veta mer om vår pedagogik?

Hör gärna av dig till PeO som är huvudarkitekten bakom den personliga resa som studenterna gör eller Robert som ansvarar för den organisatoriska utveckling som sker hos våra partnerföretag. Du kan också fylla i formuläret till höger så kontaktar vi dig så fort vi kan.

PeO Hillman

peo.hillman(a)gu.se

031 - 786 67 53

Robert Orbelin

robert.orbelin(a)handels.gu.se

031 - 786 15 01

Tack! Meddelande skickat. Vi kontaktar dig så fort vi kan.