Vad kul att du vill gå Matix!

Vi håller dig nu uppdaterad om hur du ska gå
tillväga för att bli en Matixare.
OBS! Du måste även söka utbildningen på antagning.se.
Antagningen är öppen mellan 15 mars och 15 april.