top of page

Markus Magnusson

SAC Nordic AB

Därför Matix?

Det finns flera anledningar till att jag valt Matix. Främst anser jag att utbildningen kan bidra som det ultimata komplementet för samordna mina teoretiska kunskaper med mina intressen för affärsutveckling och ledarskap till att bygga min framtida karriär.

En annan central anledning till mitt val av utbildning är den gemenskap, det engagemang samt den drivkraft som alla individer i klassen delar. För mig är det viktigt att känna en trygghet och glädje till människorna i min omgivning vilket är en stor fördel med Matix.

Utöver dessa anledningar vill jag även lyfta mina mål och förhoppningar om att utvecklas på ett personligt plan. Redan under mina första veckor på Matix kan jag konstatera hur jag utmanat mig själv mer än vad jag på förhand trott var möjligt. Jag har vågat kliva utanför min bekvämlighets-zon, vågat ta risker, utökat mitt nätverk samt engagerat mig i uppgifter som jag tidigare känt en osäkerhet till.

Dessa tre anledningar har ett tydligt samband vilket även formar Matix som program. Utan mitt intresse för verksamhetsutveckling, den gemenskap och trygghet som finns i klassen samt den drivkraft som ständigt ökar i samband med Matix, skulle min personliga utveckling aldrig stimuleras i denna takt.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Med Matix som underlag är jag säker på att min väg mot min framtida karriär kommer formas samtidigt som min personliga resa kommer utveckla mig som person för resten av mitt liv.

Markus Magnusson
LinkedIn_logo_initials.png

SAC Nordic AB

Därför Matix:

SAC och Effekta har möjligheten att växa rejält inom våra befintliga affärsområden och inom nya. Vi har påbörjat strategiska initiativ för att uppnå de målen och vill ha förstärkning för att accelerera genomförandet och öka sannolikheten för framgång. Kunskapen som Matix kan bidra med vore värdefull för oss här och nu.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas att få starkare fokus på skalbarhet. SAC och Effekta har varit entreprenördrivna bolag med kund och affär i fokus. För att växa vidare lönsamt behöver vi även blicka innåt och se hur vi ska organisera oss för att uppnå våra ambitioner. Vi tror att deltagande i Matix kan bidra med nya perspektiv som är användbara i vår resa.

Markus Magnusson
bottom of page