top of page

Alva Lindqvist

PS Partner AB

Därför Matix?

Matix erbjuder en fin kombination av teori och praktik som lockade mig, ett vinnande koncept för lärandet. Jag ser även Matix som en fin övergång och en väldigt bra förberedelse för det ”riktiga arbetslivet” som väntar efteråt. Dessutom värdesätter jag fokuset som läggs på personlig utveckling och den fina klassgemenskapen!


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas att Matix-året kommer bidra med kunskaper och erfarenheter som är av stort värde att ta med sig ut i arbetslivet efteråt. Att jag vid årets slut känner att jag har utvecklats både kunskaps- och personlighetsmässigt men även professionellt. Jag tror att det kommer bli ett utmanande, lärorikt och framförallt roligt år tillsammans med härliga klasskamrater och kollegor!

Alva Lindqvist
LinkedIn_logo_initials.png

PS Partner AB

Därför Matix:

Matix är en utbildning som omsätter verklighetsförankrad och relevant teori till praktik, något vi är övertygade behövs mer av i företagsvärlden. 

För oss blir därför Matix en unik möjlighet att utmana oss själva som organisation och en värdefull pusselbit i vårt arbete att kunna växa och nå våra affärsmål. 


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas uppnå ett ömsesidigt utbyte som är till verklig nytta för både oss och studenten. Vi vill erbjuda en plattform där studenten får en verklig möjlighet att testa sina förmågor och vinna insikt i hur ett bolag i tillväxt kan se ut, medan vi från vår sida hoppas på att bli utmanade och få ett värdefullt utomstående perspektiv. 

Alva Lindqvist
bottom of page