top of page

WeAudit AB

Varför Matix:

Vi kommer revolutionera revisionen med hjälp av Matix.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Genom Matix kommer vi förhoppningsvis kunna utveckla både oss själva och studenten. Genom Matix kommer vi få tillgång till de senaste teorierna inom management som vi med hjälp av studenten kommer att kunna implementera på vårt bolag. Förhoppningsvis kommer det leda till nya infallsvinklar och tankebanor och riva gamla sanningar som både vi själva och branschen har.

WeAudit AB

Kajsa Roos

WeAudit AB

Därför Matix?
Framförallt var det möjligheten till flera olika former av personlig utveckling som lockade mig till Matix. Att få vara en del av en driven, stöttande och sammansvetsad studentgrupp som jag får utvecklas tillsammans med, studera på en högre akademisk vid sidan av en engagerad kursledning och få komma nära inpå verkliga företag och dess beslutsfattare ser jag som en unik och utvecklande upplevelse. Genom programmet får vi chansen att både upptäcka, men också visa, vad vi går för. Det blir den perfekta bryggan mellan universitet och arbetsliv!


Vad hoppas jag få ut av Matix?
Jag hoppas att jag i slutet av Matix-året känner att jag vuxit både personligt, akademiskt och professionellt. Jag tänker också att jag vid årets slut är rik på såväl erfarenhet som kompetens och vänskapsrelationer, och kan se hur jag på bästa sätt kan gå vidare ut i arbetslivet!

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page