top of page

Preopening Holding AB

Därför Matix:

Genom ett perspektiv från utsidan av en person med 100% fokus på att göra marknaden medveten om oss och oss medvetna om potentialen i våra erbjudanden för kunna ta kloka, lönsamma steg närmare vår vision.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Låta kandidaten från Matix hjälpa oss att skapa en tydlig strategisk plan för bolagsgruppens potential, affärsmodeller, expansion och individ- och organisationsutveckling.

Preopening Holding AB

Simon Alderblad

Preopening Holding AB

Därför Matix?

Anledningen att jag fick upp ögonen för Matix är dess unika upplägg och samverkan mellan akademien och näringslivet. Sammanhållningen i klassen som bidrar till en positiv lärandemiljö var även något som jag tyckte stack ut med Matix.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Under det kommande året hoppas jag få utmanas inom flera olika arbetsuppgifter där jag bildar en större förståelse över mina styrkor och svagheter för att kunna utvecklas mer som person. Jag hoppas få ett roligt, lärorikt och inspirerande år med erfarenheter och lärdomar att ta med mig hela livet.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page