top of page

PinDeliver

Därför Matix:

Vi har haft Matix-studenter tidigare och har enbart positiva erfarenheter. Vi är inne i en expansiv tillväxtfas i en föränderlig bransch och att få in fräscha ögon och delge våra strategier till en nyfiken och drivande student ger oss nya synvinklar, det blir en win-win situation.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas lära oss något genom att studsa våra strategier och våra idéer och att låta studenten applicera vetenskapliga modeller mot vår verksamhet. Genom att delta på partnerseminarier hoppas vi också få ta del av andra partnerföretags erfarenheter. Omvänt hoppas vi kunna bidra med vår erfarenhet och vårt verkliga exempel till att vår Matix-student (och hens klasskompisar) utvecklas på ett positivt sätt under året.

PinDeliver

Mona Al Moulla

PinDeliver

Därför Matix?

Matix blev ett självklart val för mig när polletten trillade ner; det är en genialisk kombination av allt man behöver för att utvecklas på ett personligt och professionellt plan. Alla teorier och modeller jag lärt mig under min kandidat skulle jag få testa applicera i skarpt läge hos ett partnerföretag, samtidigt som de teoretiska bitarna utvecklas med verklighetsförankrade case. Matix är länken mellan teori och verklighet, och kändes som det naturliga steget mellan min akademiska resa och karriär.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Med Matix stora fokus på personlig utveckling hoppas jag ta med nya erfarenheter, insikter och verktyg som kommer lägga en stadig grund när jag ger mig ut i arbetslivet - och som fortsätter att utmana mig i karriären. Jag ser även fram emot att få följa 29 andra studenters individuella resor under ett år och få insikter som ingen bok någonsin kan lära ut. Därtill hoppas jag på minnen och vänner för livet!

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page