top of page

HealSafe Interiör AB

Därför Matix:

Att få in ny kunskap och kunniga ögon att analysera vår verksamhet och utarbeta förslag inom vår affärsutveckling, allt från övergripande strategi till detaljerade processförbättringar.

Företaget har idag ett tiotal distributörer globalt, ett fokuserat arbete blir att analysera, utveckla och presentera en strategi och arbetsmodell för dessa distributörer. Många utlandskontakter kommer ingå i arbetet.


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Bidrag i att analysera och föreslå förbättrad struktur och ökad systematik i vår affärsprocess, för en fortsatt lönsam tillväxt, med fokus på export.

HealSafe Interiör AB

Johanna Arnborger

HealSafe Interiör AB

Därför Matix?

Jag valde matix för att utbildning görs på ett helt annat sätt än vad jag tidigare varit med om. Stort fokus ligger på en klassgemenskap som skapar en trygg miljö, man kombinerar teori med praktik och fokuserar på lärandet framför allt annat.


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas på att få många nya verktyg, att ha utvecklats både personligt och professionellt och att få uppleva fördelarna med en stark sammanhållning.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page